eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sektor biljne proizvodnje


mjera411Korisnici

- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana čija je ekonomska veličina veća od 6.000 eura ukoliko ulažu u sektor vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja te veća od 8.000 eura za ulaganja u sektor ratarstva, industrijskog, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja.
- proizvođačke grupe/organizacije


Prihvatljivi troškovi

- građenje i opremanje staklenika, plastenika i objekata za uzgoj cvijeća, ukrasnog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja s pripadajućom opremom i infrastrukturom
- podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda te njihovo opremanje
- poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozila
- građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda s pripadajućom opremom i infrastruktura
- građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom
- građenje/rekonstrukcija i opremanje sustava za navodnjavanje na PG-u/izvan PG-a za potrebe primarne proizvodnje te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje
- uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
- kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova)
- prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br.1305/2013


Visina potpore

- Od 5.000 do 300.000 EUR (početnici* do 100.000 EUR)
- Za zajedničke projekte: od 5.000 do 300.000 EUR, odnosno 600.000 EUR u slučaju ulaganja u kupnju kombajna i/ili samohodnog čistača šećerne repe (min. površine pod šećernom repom od 40ha i Ugovor o proizvodnji i otkupu šećerne repe za šećeranom)


Intenzitet potpore

50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, osim za mlade poljoprivrednike** koji za svoje projekte mogu dobiti do 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

* Početnik je korisnik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a posluje kraće od dvije godine. Početnicima se smatraju i mladi poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana te posluju kraće od dvije godine.

**Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

- nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti)
- posjeduje stručna znanja i vještine (najmanje završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja (biotehničke znanosti ili veterinarska medicina) – formalni tečajevi učilišta ili tečajevi financirani iz Mjere 1 PRR) ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 2 godine
- po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu na istom gospodarstvu.

Mladi poljoprivrednik je i pravna osoba - trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala trgovačkog društva.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:

- pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (zatvori, zadruge, škole i sl.)
- proizvođačke organizacije i
- zajednički projekti.

Rok za prijavu
Od 22.ožujka 2018. godine u 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine u 12:00 sati.