Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
EU Fondovi
Tražilica
Baner
Baner


IZDVOJENO

08.05.2017. / EU fondovi

Certifikacijom proizvoda do izvoznih tržišta / Do milijun kuna bespovratne potpore po projektu

EU fondovi certifikacijaCilj je natječaja pridonijeti aktivnostima malih i srednjih poduzeća da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovoga natječaja odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

> saznajte više

24.04.2017. / EU fondovi

Otvoren natječaj za poljoprivrednike iz podmjere 4.1. / Novi kriteriji ocjenjivanja projekata / Prednost prioritetnim sektorima i nerazvijenim područjima

EU fondovi 4.1. program ruralnog razvojaU okviru objave natječaja za podmjeru 4.1., predstavljamo vam nove kriterije bodovanja za poljoprivredenike i njihove projekte, utvrđene od strane Ministarstva poljoprivrede.

U namjeri ostvarenja snažnijih ekonomskih i gospodarskih učinaka u poljoprivredi, Odbor za praćenje provedbe programa ruralnog razvoja usvojiio je nove kriterije bodovanja projekata. Osim što će doprinjeti boljem razvoju poljoprivrede na cijelom teritoriju RH, nova mjerila jamče bolju, pravedniju i transparentniju dodjelu EU potpora.

> saznajte više

02.04.2017. / EU fondovi

Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća

EU fondovi Internacionalizacija Sajamski nastup hrvatski štandCilj je natječaja povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su u kategoriji mikro, malih ili srednjih poduzetnika. Intenzitet potpore (određuje se prema veličini poduzeća) i iznosi 65% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća te 85% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća.

> saznajte više

07.03.2017. / EU fondovi

Program "Konkurentnost turističkog gospodarstva"

EU fonovi mint konkurentnost turističkog gospodarstvaCilj je programa podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj te korištenje novih tehnologija. Sve su aktivnosti usmjerene ka produljenju sezone, očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju te rastu i razvoju turističkih gospodarstava.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju razlikuju se po mjerama te iznose od 20.000 kn (minimalan iznos) do maksimalnih 350.000 kn bespovratne potpore po projektu.

> saznajte više

Objavljen natječaj za provedbu operacije 7.4.1.

EU fondovi 7.4.1. temeljne usluge ruralni razvojAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila natječaj za provedbu operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

Sredstva javne potore iznose ukupno 50.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva ....

> saznajte više

01.02.2017. / EU fondovi

Prvi puta u Hrvatskoj - transparentne cijene za pripremu EU projekata

EU fondovi 6.3. ruralni razvoj transparentnoSlijedom etičkih normi u našem poslovanju i odnosa prema klijentu, a na osnovi dugogodišnje namjere i želje da standardiziramo i transparentno izložimo cijene naših usluga za izradu EU projekata, odlučili smo po prvi puta u Hrvatskoj  javno objaviti jedinstvenu cijenu za sve prijavitelje u jednom EU natječaju.

Naše cijene ovise o složenosti projekata

Prije svega, želimo napomenuti kako odrediti istu cijenu za svaki natječaj i svakog klijenta nije nimalo lako. Valja to istaknuti radi poduzetnika i svih ostalih korisnika, ali i radi kolega konzultanata. Svaki je natječaj naime drugačiji, a i unutar istog natječaja postoje razlozi zbog kojih najčešće nije moguće imati istu cijenu za sve i svakoga. Također, valja istaknuti da su cijene pripreme projekata različite i variraju od par tisuća kuna do nekoliko desetaka (nerijetko i nekoliko stotina tisuća), najčešće ovisno o visini i zahtjevnosti projekta i investicije. Npr. cijena izrade projektne dokumentacije za izgradnju Pelješkog mosta nebrojeno je puta i višestruko veća od cijene izrade projektne dokumentacije za kupnju stroja vrijednosti 100.000 kuna.

Transaprentno prema klijentima

No, u natječaju iz podmjere 6.3. Programa ruralnog razvoja, „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ stvoreni su minimalni uvjeti da po prvi puta možemo prilagoditi ponudu i istaknuti jednaku cijenu pripreme projekta za sve naše klijente i korisnike. Cijena izrade projekta iznosi 3.800 kuna za sve naše klijente.

10% darujemo u dobrotvorne svrhe

Na kraju, pokušat ćemo skromno potencirati i činjenicu da dio ostvarene naknade iz ovog natječaja darujemo u dobrotvorne svrhe. Točnije, ugovorom prema svakom klijentu obvezujemo se da 10% od spomenute neto cijene darujemo Klinici za dječje bolesti Zagreb.

> saznajte više

27.01.2017. / EU fondovi

Otvoren natječaj iz podmjere 6.3. za male poljoprivrednike

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Korisnici ove bespovratne potpore su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 EUR. Potpora iznosi 113.389,50 kuna (15.000 EUR) po korisniku.

Za ovaj je natječaj rezervirano 151.261.593,00 kuna, što znači da će financirano biti čak 1.334 projekta, što je 33% više nego u prošlom natječaju 2015. godine. Projekti se predaju od 27. veljače 2017. do 27. ožujka 2017. godine. Za kvalitetnu i pravovremenu prijavu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

14.12.2016. / EU fondovi

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023

Ministarstvo poljoprivede u procesu je pripreme novog prijedloga Programa nacionalne potpore sektoru vina za razdoblje 2019-2023. Usvajanje prijedloga Programa očekuje se tijekom prvog tromjesečja sljedeće godine. Time će se steći preduvjeti za nesmetan nastavak „Vinske omotnice“ i pravo na predodobravanje projekata na teret sredstava iz novog programskog razdoblja 2019-2023.

U prijedlogu izmjena Programa očekuju se dvije nove mjere. Prva podrazumijeva Informiranje i promidžbu vina u EU, s ciljem informiranja potrošača o odgovornoj konzumaciji vina te o sustavima Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla. Druga nova mjera odnosi se na krčenje i ponovnu sadnju vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga (zlatna žutica).

> saznajte više

30.11.2016. / EU fondovi

Najava novih natječaja za poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavili su raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“. Natječaj će biti otvoren 21. prosinca 2016. godine.

Operacija 6.1.1.

Korisnici u operaciji 6.1.1. su mladi poljoprivrednici (osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina) koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora ili to tek namjeravaju postati. Važnije prihvatljive aktivnosti uključuju kupnju životinja, sjemena i sadnog materijala, kupnju, građenje ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade proizvoda, kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, građenje ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, itd...

Odluke za 4.1.1. do Božića / Ostali natječaji uskoro

Ministarstvo i Agencija za plaćanje, zbog nedovoljnih vlastitih kapaciteta, ugovorili su vanjsku uslugu ocjenjivanja projekata iz operacije 4.1.1. kako bi ubrzali proces i do Božića donijeli konačne odluke za poljoprivrednike koji su zahtjeve za EU potporu predali još u prvom natječaju iz operacije 4.1.1. prije više od godinu dana. Oni koji su projekte predali u drugom natječaju, do kraja bi mjeseca trebali dobiti svoje privremene odluke.

Objava novih natječaja, osim one iz operacije 6.1.1., uslijedit će nakon Nove Godine. Objavama će prethoditi izmjene Pravilnika i standardizacija natječaja koje za cilj imaju jasnija pravila, više prijava i bolju iskoristivost EU fondova.

Kvalitetan projekt ne može se napraviti za tjedan dana

Poljoprivrednicima savjetujemo da ne čekaju, već da počnu planirati svoje prijave čim se stiša blagdanska euforija kako bi spremni dočekali otvaranje natječaja i na taj način povećali šanse za dobivanje potpore.

30.11.2016. / EU fondovi

180 milijuna kuna za sajmove, certifikaciju i komercijalizaciju inovacija

Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta do kraja će godine objaviti dva natječaja kojima se planira olakšati pristup inozemnim tržištima malim i srednjim poduzetnicima te time povećati njihov izvoz i konkurentnost. Također, u planu je i objava trećeg natječaja usmjerenog sufinanciranju početne proizvodnje novih, inovativnih proizvoda i usluga koje pružaju mala i srednja poduzeća.

Cilj ovih poziva je poticanje izvoza poduzetnika, dostizanje primjenjive razine sukladnosti i certifiicranja proizvoda/usluga te komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja u poslovnu aktivnost.

> saznajte više

08.11.2016. / EU fondovi

Krediti poduzetnicima sa 0,5% kamata

Kao dio sveobuhvatne EU potpore hrvatskim poduzetnicima, uz već dobro poznata bespovratna sredstva, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) na raspolaganje mikro, malim i srednjim poduzetnicima stavlja zajmove sa niskim kamatama koji ustvari predstavljaju kredite subvencionirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovi zajmovi u skladu su s politikom EU-a koja teži jačoj distribuciji novčane pomoći za razvoj malog i srednjeg poduzetništva putem prihvatljivih kredita, a tek u manjoj mjeri putem bespovratnih sredstava.

U sklopu programa dostupni su "mikro i mali zajmovi" u maksimalnom iznosu do 50.000 EUR. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici (uključujući i novoosnovane poslovne subjekte koji su osnovani nakon prijave Zahtjeva za zajam).

> saznajte više

07.09.2016. / EU fondovi

Otvoren natječaj za bespovratna sredstva za proizvodna poduzeća sa 40 i više zaposlenih

Bespovratna sredstva namijenjena su proizvodnim gospodarskim sektorima tj. proizvodnim tvrtkama s 40 i više zaposlenih za ulaganje u nove tehnologije s ciljem modernizacije i proširenja proizvodnih kapaciteta.

Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25%, a za male i srednje 35% prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku je 1,5 milijuna kuna.

Prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje zahtjeva i moraju u stanju zadržati ili povećati broj zaposlenih. Također, moraju iskazati pozitivan EBITDA i imati minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi od 15%.

> saznajte više

16.06.2016. / EU fondovi

E-Impuls 2016 - sustav bespovratnih potpora za poduzetnike do 49 zaposlenih / Potpore do 85% vrijednosti ulaganja ili maksimalnih 300.000 kuna

Namjena poziva je poticanje investicija povezanih s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice. Cilj je bespovratnim potporama ojačati konkurentnost mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

Korisnici su mikro i mali poduzetnici (do 49 zaposlenih) osnovani 2015. godine i ranije. Najniža vrijednost potpore, koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 kuna, dok najveći iznos potpore ne može prijeći prag od 300.000,00 kuna uz intenzitet potpore koji iznosi 85% vrijednosti investicije za mikro poduzeće te 65% ukupne vrijednosti investicije tj. prihvatljivih troškova za malo poduzeće.

> saznajte više

16.06.2016. / EU fondovi

Natječaj za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Cilj je natječaja povećanje učinkovitosti u primarnoj preradi drva. Modernizacijom će se povećati konkurentnost na tržištu te doprinijeti promjeni dugogodišnjeg negativnog trenda smanjenja broja zaposlenih u primarnoj preradi drva, što ima izraziti utjecaj na stanovništvo ruralnih krajeva. Također, operacija je usmjerena uvođenju kompjutorskih (ICT) tehnologija u primarnu preradu drva čime će se, uz povećanje proizvodnosti, doprinijeti i racionalnijem korištenju prirodnih resursa što ima direktan pozitivan utjecaj na prirodu i okoliš.

Korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (2007.): područje C, odjeljak 16. Proizvodnja drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja – proizvodnja proizvoda od slame i pleterskih proizvoda. Intenzitet potpore iznosi do 50% troškova projekta, a vrijednost potpore iznosi 10.000 - 1.000.000.000 EUR. Rok za podnošenje projektne prijave je 15. studeni 2016.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

16.06.2016. / EU fondovi

Natječaj za modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Natječaj je usmjeren povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomičnosti i sigurnosti pridobivanja drva i šumsko-uzgojnih aktivnosti. Radovi pridobivanja drva obuhvaćaju sječu i izradu drva, privlačenje, izvoženje, iznošenje i daljinski prijevoz drva te proizvodnju šumske biomase (drvna sječka). Šumskouzgojni radovi podrazumijevaju njegu, obnovu, osnivanje i rekonstrukciju šume.

Korisnici su šumoposjednici koji su upisani u Upisnik šumoposjednika, udruge šumoposjednika/šumovlasnika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća koji su licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnololgije. Intenzitet potpore iznosi do 50% troškova projekta, a vrijednost potpore iznosi 5.000 - 700.000.000 EUR. Rok za podnošenje projektne prijave je 15. studeni 2016.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

28.05.2016. / EU fondovi

Nove bespovratne potpore za male i srednje poduzetnike

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je Program potpora radnog naziva „E-impuls 2016“. Na raspolaganju je ukupno 228.000.000 kuna koji će se dodjeljivati poduzetnicima i njihovim projektima kroz petnaest mjera, sa ciljem unaprjeđenja poslovanja, zapošljavanja, te jačanja konkurentnosti i tržišnog položaja. Pojedinačne potpore iznose do 500.000 kuna, a posebne mjere očekuju žene poduzetnice i branitelje.

Ta je inicijativa svojevrsni nastavak dosadašnjeg „Poduzetničkog impulsa“ koji je zadnjih godina bio objavljivan tijekom veljače ili ožujka. No, za razliku od spomenutog, koji se financirao većinom iz nacionalnih sredstava, ovaj se program financira iz EU fondova u gotovo 90% dijelu. Zbog toga su ukupna sredstva, ali i pojedinačne potpore, veće nego na što su poduzetnici navikli..

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

18.05.2016. / EU fondovi

Natječaj za izgradnju građevinskih objekata te nabavu strojeva i opreme / Kompetentnost i razvoj

Cilj poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom poslovne jedinice na proizvode/usluge koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila/nudila ili temeljitom promjenom u sveukupnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Prihvatljivi su korisnici su poduzeća od 1-249 zaposlenih (mikro, mala i srednja poduzeća). Na raspolaganju je ukupno 867.000.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 35-75% troškova projekta, ovisno o vrsti troška i veličini poduzeća. Vrijednost potpore iznosi 300.000 - 30.000.000 kuna. Rok za podnošenje projektne prijave je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

10.05.2016. / EU fondovi

100 milijuna EUR za istraživanje i razvoj

Bespovratne potpore dodjeljuju se za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.

Prihvatljivi su Korisnici iz cijelog poslovnog sektora (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), koji ulažu u istraživanje, razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća i/ili povećanje suradnje poduzeća sa znanstveno istraživačkim institucijama. Na raspolaganju je ukupno 748.000.000 kuna (cca. 100 milijuna EUR). Intenzitet potpore doseže do 100%, ovisno o vrsti troška i veličini poduzeća. Vrijednost potpore iznosi 190.000 HRK - 56.000.000 HRK.

Svaki projekt usmjeren razvoju novih proizvoda i usluga u okviru ovog Poziva mora, sukladno Strategiji pametne specijalizacije RH, obuhvatiti jedno ili više sljedećih tematskih prioritetnih područja:zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost,, sigurnost, hrana i bio-ekonomija.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

09.05.2016. / EU fondovi

Otvoren natječaj za inovacije malih i srednjih poduzeća

Namjena natječaja je poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Cilj je natječaja razvoj novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja u tržišno uspješne poslovne poduhvate te stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza.

Korisnici su mikro, mala ili srednja poduzeća (1-49 zaposlenih) osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projekta, a koje nisu raspodjelile dobit ili nisu osnovane spajanjem. Intenzitet potpore iznosi 90% troškova tj. 150.000 - 1.500.000 kuna po projektu.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

02.04.2016. / EU fondovi

Objavljen je novi natječaji za novac iz vinske omotnice

Nacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. Vinska omotnica, otvorena je i dostupna za prijave tijekom slijedećih 40 dana. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u dosadašnjim Pozivima na predaju projekata.


U okviru sve tri mjere, do sada je ukupno odobreno 85 milijuna kuna potpore za 124 projekta tj. potrošeno je samo 20% sredstava u odnosu na ukupno raspoloživa sredstva do kraja 2018. godine. Dakle, novaca još ima napretek. S obzirom da su neki vinari svoje projekte do sada prijavili u sve tri mjere po nekoliko puta (što je u Vinskoj omotnici dozvoljeno), potičemo one koji to još nisu učinili da razmotre svoje planove, hrabro krenu u investicije i koriste bespovratna sredstva.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

01.03.2016. / EU fondovi

Brže i lakše do EU sredstava

Složenost internih procedura i dugotrajnost postupka dodjele bespovratnih sredstva, jedna je od najvećih prepreka prilikom prijave projekata za sredstva EU fondova. Stoga je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavilo pojednostavljenje procedura i optimizaciju procesa u svrhu ubrzanja pripreme i i provedbe EU projekata.

Prva od važnijih izmjena, koja bi posebno trebala ohrabriti poduzetnike na prijavu projekata, jest ona, da obavezno oročenje vlastitih sredstava, kao jamstvo vlastitog udjela u projektu do potpisivanja ugovora, više neće biti u primjeni. Značajna je novina i smanjivanje broja faza u postupku ocjene projekata i dodjele bespovratnih sredstava, čime se potiče ukupno smanjenje vremenskog razdoblja od predaje prijave do potpisivanja ugovora sa 160 na 100 dana.

Uvode se pojednostavljene mogućnosti financiranja za pojedine aktivnosti projektnih troškova, koje smanjuju opseg dokumentacije kojom se ti troškovi pravdaju, a značajne izmjene u smjeru pojednostavljenja očekuju se i u području postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi gdje se najavljuje promjena procedure oglašavanja postupaka nabave u cilju pojednostavljenja provedbe nabave proporcionalno njenoj vrijednosti.

07.01.2016. / EU fondovi

Hoće li EU fondovi biti žrtva izbora?

Izgleda da neće. Kako sada stvari stoje, buduća se Vlada odlučila za prijelazno razdoblje od šest mjeseci u kojem će postojeća ministarstva i agencije i dalje će vršiti dužnost tijela provedbene strukture EU fondova.

Takav "povoljan" razvoj situacije trebao bi osigurati daljnje nesmetano provođenje i otvaranje natječaja planiranom dinamikom uz najmajni mogući odmak. O svim tim budućim događanjima i prilikama za korištenje EU fondova redovno ćemo vas obavještavati. Vama savjetujemo da se prijavite na naš newsletter u gornjem desnom kutu kako biste informacije dobivali u vaš e-sandučić.

18.11.2015. / EU fondovi

Otvoren natječaj za ulaganje u šumsku infrastrukturu

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«

Korisnici su:

šumoposjednici / udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika / trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska / koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama / jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi opći troškovi

priprema prijavne dokumentacije projekta / izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica / izrada glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica / izrada glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica / izrada studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) / stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica / izrada ostale projektno tehničke dokumentacije

Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova, a visina potpore iznosi 10.000 do 1.000.000 EUR. Natječaj je otvoren do 7. lipnja 2016.

> saznajte više

05.10.2015. / EU fondovi

Otvoren natječaj za izgradnju i rekonstrukciju hotela / Ukupno na raspolaganju 40 milijuna EUR

Bespovratna sredstva namijenjena su izgradnji i opremanju novih ili rekonstrukciji i opremanju postojećih hotela (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), koji sada ili po završetku spadaju u kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Namjena je ovog poziva proširenje postojećih ili izgradnja novih kapaciteta i/ili povećanje kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a koje nisu popisane kao obavezne sukladno važećim popisima iz ugostiteljstva i turizma.

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore, poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu radnih mjesta stvorenih projektom, popunjenosti smještajnih kapaciteta, produljenja turističke sezone i povećanih prihoda.

Za sva ostala pitanja i izradu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

25.08.2015. / EU fondovi

Do 100  milijuna kuna za obnovu kulturne baštine u funkciji razvoja turizma i društveno gospodarskog razvoja lokalne i regionalne sredine

Cilj poziva je pružanje potpore za pripremu i provedbu ulaganja nužnih za razvoj određenog geografskog područja odnosno turističke destinacije, a koja kroz obnovu i valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara doprinose društveno-gospodarskom razvoju područja čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 50 milijuna EUR, uz maksimalnu potporu od 5 do 100 milijuna kuna po projektu.

VRSTE PROGRAMA

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ provodit će se putem dvije grupe programa:

a) Priprema programa temeljenih na obnovi nepokretnih kulturnih dobara

b) Provedba programa temeljenih na obnovi nepokretnih kulturnih dobara

> saznajte više

Za sva ostala pitanja i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

Bespovratna sredstva namijenjena su proizvodnim gospodarskim sektorima tj. proizvodnim tvrtkama (40 i više zaposlenih) za ulaganje u nove tehnologije s ciljem modernizacije i proširenja proizvodnih kapaciteta.


Predviđeno 40 milijuna kuna


Poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 40 milijuna kuna.