Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
EU Fondovi
Tražilica
Baner
Baner


IZDVOJENO

18.05.2016. / EU fondovi

Natječaj za izgradnju građevinskih objekata te nabavu strojeva i opreme / Kompetentnost i razvoj

EU fondovi kompetentnost i razvojCilj poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom poslovne jedinice na proizvode/usluge koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila/nudila ili temeljitom promjenom u sveukupnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Prihvatljivi su korisnici su poduzeća od 1-249 zaposlenih (mikro, mala i srednja poduzeća). Na raspolaganju je ukupno 867.000.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 35-75% troškova projekta, ovisno o vrsti troška i veličini poduzeća. Vrijednost potpore iznosi 300.000 - 30.000.000 kuna. Rok za podnošenje projektne prijave je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

10.05.2016. / EU fondovi

100 milijuna EUR za istraživanje i razvoj

EU fondovi istraživanje i razvoj

Bespovratne potpore dodjeljuju se za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.

Prihvatljivi su Korisnici iz cijelog poslovnog sektora (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), koji ulažu u istraživanje, razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća i/ili povećanje suradnje poduzeća sa znanstveno istraživačkim institucijama. Na raspolaganju je ukupno 748.000.000 kuna (cca. 100 milijuna EUR). Intenzitet potpore doseže do 100%, ovisno o vrsti troška i veličini poduzeća. Vrijednost potpore iznosi 190.000 HRK - 56.000.000 HRK.

Svaki projekt usmjeren razvoju novih proizvoda i usluga u okviru ovog Poziva mora, sukladno Strategiji pametne specijalizacije RH, obuhvatiti jedno ili više sljedećih tematskih prioritetnih područja:zdravlje i kvaliteta života, energija i održivi okoliš, promet i mobilnost,, sigurnost, hrana i bio-ekonomija.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

09.05.2016. / EU fondovi

Otvoren natječaj za inovacije malih i srednjih poduzeća

EU fondovi inovacijeNamjena natječaja je poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Cilj je natječaja razvoj novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja u tržišno uspješne poslovne poduhvate te stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza.

Korisnici su mikro, mala ili srednja poduzeća (1-49 zaposlenih) osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projekta, a koje nisu raspodjelile dobit ili nisu osnovane spajanjem. Intenzitet potpore iznosi 90% troškova tj. 150.000 - 1.500.000 kuna po projektu.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

02.04.2016. / EU fondovi

Objavljen je novi natječaji za novac iz vinske omotnice

EU fondovi vinska omotnicaNacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. Vinska omotnica, otvorena je i dostupna za prijave tijekom slijedećih 40 dana. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u dosadašnjim Pozivima na predaju projekata.


U okviru sve tri mjere, do sada je ukupno odobreno 85 milijuna kuna potpore za 124 projekta tj. potrošeno je samo 20% sredstava u odnosu na ukupno raspoloživa sredstva do kraja 2018. godine. Dakle, novaca još ima napretek. S obzirom da su neki vinari svoje projekte do sada prijavili u sve tri mjere po nekoliko puta (što je u Vinskoj omotnici dozvoljeno), potičemo one koji to još nisu učinili da razmotre svoje planove, hrabro krenu u investicije i koriste bespovratna sredstva.

Za sve ostale informacije i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

01.03.2016. / EU fondovi

Brže i lakše do EU sredstava

EU fondovi izmjeneSloženost internih procedura i dugotrajnost postupka dodjele bespovratnih sredstva, jedna je od najvećih prepreka prilikom prijave projekata za sredstva EU fondova. Stoga je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavilo pojednostavljenje procedura i optimizaciju procesa u svrhu ubrzanja pripreme i i provedbe EU projekata.

Prva od važnijih izmjena, koja bi posebno trebala ohrabriti poduzetnike na prijavu projekata, jest ona, da obavezno oročenje vlastitih sredstava, kao jamstvo vlastitog udjela u projektu do potpisivanja ugovora, više neće biti u primjeni. Značajna je novina i smanjivanje broja faza u postupku ocjene projekata i dodjele bespovratnih sredstava, čime se potiče ukupno smanjenje vremenskog razdoblja od predaje prijave do potpisivanja ugovora sa 160 na 100 dana.

Uvode se pojednostavljene mogućnosti financiranja za pojedine aktivnosti projektnih troškova, koje smanjuju opseg dokumentacije kojom se ti troškovi pravdaju, a značajne izmjene u smjeru pojednostavljenja očekuju se i u području postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi gdje se najavljuje promjena procedure oglašavanja postupaka nabave u cilju pojednostavljenja provedbe nabave proporcionalno njenoj vrijednosti.

07.01.2016. / EU fondovi

Hoće li EU fondovi biti žrtva izbora?

Izgleda da neće. Kako sada stvari stoje, buduća se Vlada odlučila za prijelazno razdoblje od šest mjeseci u kojem će postojeća ministarstva i agencije i dalje će vršiti dužnost tijela provedbene strukture EU fondova.

Takav "povoljan" razvoj situacije trebao bi osigurati daljnje nesmetano provođenje i otvaranje natječaja planiranom dinamikom uz najmajni mogući odmak. O svim tim budućim događanjima i prilikama za korištenje EU fondova redovno ćemo vas obavještavati. Vama savjetujemo da se prijavite na naš newsletter u gornjem desnom kutu kako biste informacije dobivali u vaš e-sandučić.

18.11.2015. / EU fondovi

Otvoren natječaj za ulaganje u šumsku infrastrukturu

EU fondovi šumska infrastrukturaPredmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi mjere 04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«

Korisnici su:

šumoposjednici / udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika / trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska / koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama / jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi opći troškovi

priprema prijavne dokumentacije projekta / izrada elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica / izrada glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica / izrada glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica / izrada studije utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) / stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica / izrada ostale projektno tehničke dokumentacije

Intenzitet potpore iznosi do 100% prihvatljivih troškova, a visina potpore iznosi 10.000 do 1.000.000 EUR. Natječaj je otvoren do 7. lipnja 2016.

> saznajte više

05.10.2015. / EU fondovi

Otvoren natječaj za izgradnju i rekonstrukciju hotela / Ukupno na raspolaganju 40 milijuna EUR

EU fondovi hoteliBespovratna sredstva namijenjena su izgradnji i opremanju novih ili rekonstrukciji i opremanju postojećih hotela (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), koji sada ili po završetku spadaju u kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Namjena je ovog poziva proširenje postojećih ili izgradnja novih kapaciteta i/ili povećanje kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a koje nisu popisane kao obavezne sukladno važećim popisima iz ugostiteljstva i turizma.

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore, poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu radnih mjesta stvorenih projektom, popunjenosti smještajnih kapaciteta, produljenja turističke sezone i povećanih prihoda.

Za sva ostala pitanja i izradu projekata stojimo vam na raspolaganju.

> saznajte više

03.10.2015. / EU fondovi

Otvorena podmjera 6.1. - 50.000 EUR za mlade poljoprivrednike

EU fondovi mjera 6.1 mladi poljoprivrednikTrenutna dobna struktura među poljoprivrednicima je nepovoljna. Poljoprivredom se uglavnom bave starije osobe. Mlade ljude je potrebno motivirati da ostanu živjeti i raditi na selu, stvarajući sebi i svojim obiteljima nova radna mjesta. Ova operacija pridonosi generacijskoj obnovi poljoprivrednog gospodarstva, što će utjecati na održivi razvoj i ukupno povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja kao preduvjeta za veću produktivnost rada u poljoprivredi i brži razvoj gospodarstva.

Kroz natječaj za operaciju 6.1.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« na raspolaganju je ukupno 10 milijuna EUR, što znači da će 200 mladih poljoprivrednika dobiti potporu od fiksnih 50.000 EUR za svoje projekte.

Prednost na listi imaju projekti s ranijim vremenom podnošenja na natječaj.

Ovaj je natječaj vrlo specifičan zbog složenih uvjeta prihvatljivosti i pripreme projekta, stoga vam stojimo na raspolaganju za svako razjašnjenje potrebno za odluku o prijavi.

02.10.2015. / EU fondovi

Do 1,5 milijuna kuna za vinare i ulaganja u opremu, marketing, restrukturiranje vinograda i promidžbu

EU fondovi vinska omotnicaNacionalni program pomoći sektoru vina, tzv. Vinska omotnica, otvorena je i dostupna za prijave tijekom listopada. To je prilika za sve one koji su propustili priliku u dosadašnjim Pozivima na predaju projekata.

Podsjećamo, individualne potpore se ostvaruju prijavom projekata u jednoj od tri mjere i iznose maksimalnih 50% tj 3.000 - 1.5000.000 EUR. Korisnici moraju biti upisani u Vinogradarski registar. Odluka o financiranju projekata donosi se u roku 90 dana od predaje dokumentacije uz mogućnost avansnog plaćanja.

Što se financira?

Mjera „Restrukturiranje i konverzija vinograda“ podrazumijeva ulaganja u obnovu postojećih površina zasađenih vinogradima, dok se „Investicije u vinarije i marketing vina“ odnose na investiranje u proizvodnju i marketing vina tj unapređenje postojećih proizvodnih sustava, podruma i opreme. Treća mjera, „Promidžba na tržištima trećih zemalja“, namijenjena je financiranju promidžbe na trećim tržištima i na taj način omogućuje plasman vina izvan zemalja članica EU.

Do sada, u okviru sve tri mjere prijavljeni su projekti ukupne vrijednosti preko 120 milijuna kuna, a dosad je odobreno 60 potpora.

Planiranju i izradi projekata treba pristupiti već sada, te vam stojimo na raspolaganju za njihovu izradu.

25.08.2015. / EU fondovi

Do 100  milijuna kuna za obnovu kulturne baštine u funkciji razvoja turizma i društveno gospodarskog razvoja lokalne i regionalne sredine

EU fondovi kulturna baštinaCilj poziva je pružanje potpore za pripremu i provedbu ulaganja nužnih za razvoj određenog geografskog područja odnosno turističke destinacije, a koja kroz obnovu i valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara doprinose društveno-gospodarskom razvoju područja čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose 50 milijuna EUR, uz maksimalnu potporu od 5 do 100 milijuna kuna po projektu.

VRSTE PROGRAMA

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ provodit će se putem dvije grupe programa:

a) Priprema programa temeljenih na obnovi nepokretnih kulturnih dobara

b) Provedba programa temeljenih na obnovi nepokretnih kulturnih dobara

> saznajte više

Za sva ostala pitanja i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

01.08.2015. / EU fondovi

Do 10 milijuna kuna za izgradnju i rekonstrukciju hotela i turističkih naselja

hoteli natječaj EU fondoviPredmet ovog poziva je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje novih ili postojećih hotela (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Namjena je potaknuti investicije u izgradnju novih, proširenje kapaciteta i/ili povećanje kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio. Cilj je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Očekivani rezultati

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu povećanja kvalitete i dodatne ponude hotela, produljenja turističke sezone, povećanih prihoda i otvorenih radnih mjesta.

Intenzitet i visina potpore

Intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Najniža vrijednost potpore iznosi 1.000.000 kuna, a najviša 10.000.000 kuna.

> saznajte više

Za sva ostala pitanja i pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.

27.07.2015. / EU fondovi

Bespovratne potpore do 200.000 EUR za primjenu ICT u potpomognutim područjima / Uskoro natječaj !

ICT potpomognuta područja EU fondovi IKTSvrha natječaja kojeg najavljujemo je poduprijeti primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) malih i srednjih poduzeća koja posluju u područjima s nižim indeksom razvijenosti.

Namjera je bespovratnim potporama potaknuti uvođenje novih i/ili poboljšanje postojećih ICT rješenja radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća te povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Očekivani rezultati

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu povećanja produktivnosti rada uz povećanje prihoda kao direktnu posljedicu uvođenja novih poslovnih rješenja.

Iznos potpore

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna.

> saznajte više

Za ostale informacije i pravovremenu pripremu vaših projekata stojimo na raspolaganju.

06.07.2015. / EU fondovi

Uvođenje sustava gospodarenja energijom u skladu sa sustavom ISO 50001

EU fondovi 50001Ovim se natječajem neposredno financira:

- provedba energetskog pregleda postojećih zgrada i građevina

- uvođenje cjelovitog sustava gospodarenja (upravljanja) energijom u skladu sa standardom HRN EN ISO 50001

Predmet sufinanciranja energetskog pregleda po ovome natječaju su postojeće zgrade i građevine, a prihvatljivi korisnici su fizičke osobe (obrti), mala, srednja i velika poduzeća.

Potpora iznosi najviše 50.000,00 kuna po zahtjevu, a podnositelji za čije su zgrade/građevine provedeni energetski pregledi i energetsko certificiranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ne mogu ostvariti sredstva za energetski pregled, ali mogu dobiti sredstva za uvođenje sustava ISO 50001.

> saznajte više