eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije na PG-ima

energetska ucinkovitostCilj ovog natječaja je povećanje učinkovitog korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi korisnici

- fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 1 godinu prije predaje projektne prijave
- Mladi poljoprivrednici* upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave, ali ne nakon objave natječaja

Prihvatljivi troškovi

- Građenje/rekonstrukcija objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
- Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona s pripadajućom opremom i infrastrukturom
- Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu
- Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama
- Opći troškovi (usluge arhitekata, inženjera i konzultanata)

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije

- Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva
proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi se za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom

- Postrojenje za proizvodnju električne ili električne i toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:
a)    imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva,
b)    imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.

- Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet godina ili planirana potrošnja nakon gradnje ili rekonstrukcije poljoprivrednog gospodarstva koja su planirana u sklopu ulaganja, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza koje se gradi postrojenje

- Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini

- Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako ista ne budu iskoristila minimalno 50% ukupne godišnje učinkovitosti postrojenja (toplinske energije), najkasnije do kraja provedbe projekta

- Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta.

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.
Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.
Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

*Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

- nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),
- posjeduje stručna znanja i vještine
- po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik je i pravna osoba - trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala trgovačkog društva.
Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:
- pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (zatvori, zadruge, škole i sl.) i
- proizvođačke organizacije.

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 31. kolovoza 2018. godine od 12h do 5. prosinca 2018. godine do 12h.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308
info@eufondovi.hr

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
dodatne informacije u redu