EUfondovihr

 

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Novoosnovana poduzeca 430x268Svrha Poziva je potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Potporu će dobiti projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda / usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Korisnici

- mikro, mala i srednja poduzeća za projekte tj. proizvode i procese čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nije spremna za tržište, tj. ona koja su u fazi TRL 5 – TRL 8. Prijavitelj ne smije biti stariji od pet godina niti mlađi od 30 dana računajući dan podnošenja projektnog prijedloga i nije Prijavitelj koji se zatvorio i ponovno otvorio za potrebe Poziva niti je nastao spajanjem ili izdvajanjem. Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje trideset dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga te u trenutku prijave mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti

Korisnici trebaju ostvariti sljedeće pokazatelje neposrednih rezultata ulaganja:

- broj inovativnih proizvoda / usluga / tehnologija koji su novi za tržište

- osoblje MSP-ova koje je završilo osposobljavanje o spremnosti za investicije

- stvorena radna mjesta – Korisnik mora zaposliti najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme jednu (1) godinu nakon završetka projekta

Vrste, iznos i intenzitet potpora

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 85% prihvatljivih troškova. Potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva u skladu su s de minimis Uredbom i smatraju se potporama male vrijednosti. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom (jedinstvenom) poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti i troškovi koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

- troškovi nabave instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta

- troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta

- troškovi amortizacije instrumenata, opreme i zgrada, u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, a koje nisu navaljene u sklopu provedbe projekta

- neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 7% iznosa ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta. Neizravni troškovi nastali provedbom projekta uključuju sljedeće: troškovi najma i održavanja prostora te režijski troškovi koji uključuju grijanje / hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije

- troškovi vanjskih usluga:

• troškovi savjetodavnih usluga za inovacije (savjetodavne usluge i pomoć u području prijenosa znanja, stjecanja, zaštite i iskorištavanja nematerijalne imovine, primjene normi i propisa koji ih obuhvaćaju)

• troškovi pomoćnih usluga za inovacije (odnose se na osiguravanje banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga)

• troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)

• troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima

• troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika

• troškovi osposobljavanja za specifične vještine za start-up tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa i sl.) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije

• troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od dana objave Poziva), usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave te vođenje projekta

Razdoblje provedbe projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora, a ne smije trajati dulje od 24 mjeseca i mora se dovršiti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Rok za prijavu

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 12. rujna 2022. godine u 16:00 sati, a samo podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 12. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati.

Izvor slike: Robot hand photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.