EUfondovihr

EUROPSKI FONDOVI

EU fondovi zamišljeni su kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu politika Europske unije u zemljama članicama. Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, i to iz dva izvora. Jedan je uobičajen i nazivamo ga Višegodišnjim financijskim okvirom (VFO) koji se programira za sedmogodišnje razdoblje, dok je drugi izvor novost koja se pokazala potrebnom zbog krize uzrokovane koronavirusom. Taj je izvor EU sljedeće generacije (Next Generation EU; NGEU).

Sada se nalazimo u financijskom razdoblju 2021.-2027., a omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi €. U okviru tih sredstava, dio dodijeljen iz VFO-a iznosi 1.074,3 milijardi €, dok se 750 milijardi € financira iz instrumenta NGEU-a. Od 750 milijardi eura u sklopu NGEU, 390 milijardi eura odnosi se na bespovratna sredstva dok se 360 milijardi eura odnosi na zajmove državama članicama.

Iz oba gore spomenuta izvora, Hrvatska na raspolaganju ima više od 25 milijardi € i to, više od 14 milijardi eura iz VFO-a te nešto više od 11 milijardi eura iz NGEU.

ŠTO SE FINANCIRA EU FONDOVIMA?

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financiranje je moguće za ulaganja u infrastrukturu, istraživanja i inovacije, produktivna ulaganja u MSP-ove i ulaganja usmjerena na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, opremu, softver i nematerijalnu imovinu te umrežavanje, suradnju i razmjenu iskustava.

Iz Kohezijskog fonda (KF) podupiru se ulaganja u području prometa i okoliša, uz poseban naglasak na obnovljive izvore energije te ulaganja u TEN-T.

Europskim socijalnim fondom plus (ESF+) podupire se veći pristup zaposlenju, modernizacija institucija i usluga tržišta rada, promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama, veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju, promicanje cjeloživotnog učenja.

Iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) mjere su posebno usmjerene na produktivna ulaganja u MSP-ove, ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija te poticanje prijenosa naprednih tehnologija, ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastrukture za čistu energiju po pristupačnoj cijeni i smanjenje emisija stakleničkih plinova, ulaganja u digitalizaciju, ulaganja u unapređenje kružnoga gospodarstva te ulaganja u dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika.

VIŠEGODIŠNJI FINANCIJSKI OKVIR (VFO)

U okviru Višegodišnjeg financijskog razdoblja za Republiku Hrvatsku je na raspolaganju nešto više od 14 milijardi eura. Dodijeljena sredstva raspodijeljena su na Kohezijsku politiku (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond+ i Kohezijski fond), Fond za pravednu tranziciju (FPT), Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EFPRA), Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI), Fond za unutarnju sigurnost (FUS), Instrument za financijsku potporu u području upravljanje granicama i vizne politike (BMVI), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP).

EU SLJEDEĆE GENERACIJE (NEXT GENERATION EU)

Glavni element instrumenta 'Next Generation EU' je Mehanizam za oporavak i otpornost. To je instrument za davanje bespovratnih sredstava i zajmova za potporu reformama i ulaganjima u državama članicama Unije. Ukupna mu je vrijednost 723,8 milijardi EUR. Kako bi iskoristile sredstva u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, države članice morale su pripremiti planove za oporavak i otpornost u kojima se navodi kako će ulagati sredstva. Osim toga, tijekom ulaganja tj. korištenja sredstava, države moraju ispuniti relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti, a prije nego što se isplate u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost mogu provesti, Komisija ocjenjuje zadovoljavajuće ostvarenje svake ključne etape i ciljne vrijednosti.

Ostatak sredstava iz instrumenta 'Next Generation EU' isplaćuje se državama članicama EU-a u okviru ostalih klastera i programa od kojih izdvajamo: Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU), Obzor Europa (Horizon Europe), InvestEU, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Fond za pravednu tranziciju (FPT), Erasmus+ i Creative Europe. 

Više informacija možete saznati na poveznici: 
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes_en

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.