EUfondovihr

 

ESIF Krediti za rast i razvoj

esif zajmovi rast i razvojFinancijski je instrument za koji sredstva osiguravaju Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) i poslovne banke, u omjeru 50:50, i iz kojeg se financiraju nove dugoročne investicije malih i srednjih poduzetnika.

U provedbi ESIF kredita sudjeluju tri poslovne banke (Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.), koje je za provedbu ovlastila Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), kao upravitelj ESIF sredstava imenovan od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Namjena kredita

Za ulaganja u osnivanje nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diverzifikaciju proizvodnje, temeljitu promjenu u proizvodnom procesu ili stjecanje imovine koja pripada poslovnoj jedinici koja se ugasila ili bi se ugasila da nije kupljena.

Refinanciranje postojećih kredita nije moguće.

Prihvatljivi prijavitelji

Mali i srednji poduzetnici (MSP) koji posluju najmanje 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit te društva posebne namjene (DPN) koja  posluju kraće od 2 godine, a čiji vlasnici ili osnivači udovoljavaju kriterijima prihvatljivosti.

Prihvatljive djelatnosti

Prihvatljiva su ulaganja (investicije) u područja sljedećih djelatnosti:

 • Prerađivačka industrija
 • Turizam - djelatnosti pružanja smještaja
 • Informacije i komunikacije
 • Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
 • Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
 • Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
 • Ostale uslužne djelatnosti

Iznos kredita

Od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora

Za sektor turizma najviši iznos kredita je 10.000.000 EUR.

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a.

Kamatna stopa

Na dio kredita iz sredstava ESIF-a 0% godišnje, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu te prijenos poslovanja između osoba koje nisu obiteljski povezane te kada je isti popraćen i investicijskim ulaganjem i to:

 • osnivačka ulaganja
 • zemljište (do 10% iznosa kredita)
 • građevinski objekti (pri kupnji građevinskih objekata vrijednost zemljišta na kojem se isti nalaze ne može prelaziti 10% iznosa kredita)
 • oprema i uređaji (strojevi i postrojenja)
 • dugotrajnu nematerijalnu imovinu
 • obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje (investiciju) do najviše 30% iznosa ukupnog kredita

Kupnja udjela u nekom društvu nije prihvatljiva.

Rok  i način otplate

Do 12 godina uključujući poček od najviše 24 mjeseca.

Za sektor turizma, u slučajevima kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, može se razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 17 godina i počekom od najviše 48 mjeseci.

Otplate kredita vrši se u jednakim ratama, anuitetima ili jednokratno.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.