EUfondovihr

 
 
4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

obnovljivi izvori energije prerada 430x268pxCilj ovog natječaja je povećanje učinkovitosti korištenja energije. Prihvatljivim korisnicima dozvoljene su investicije za izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona. 

Prihvatljivi korisnici

 • Pravne i fizičke osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (prije 30. rujna 2022. godine) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili neživotinjskog podrijetla
 • Pravne i fizičke osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (upisani prije 30. rujna 2021. godine) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva odnosno vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (prije 30. rujna 2021. godine) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje te plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

Prihvatljivi troškovi

Objekti za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 • Građenje/rekonstrukcija objekata: za prijem, obradu/doradu, skladištenje/spremanje biomase i manipulativne površine
 • Opremanje: oprema za prijem, obradu/doradu/miješanje, skladištenje/spremanje i transport (transportna crijeva, prikolice, cisterne, pumpe, motori) biomase

Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

 • Građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora: za proizvodnju, spremanje i preradu bioplina u toplinsku i električnu energiju, za skladištenje digestata; za proizvodnju električne energije iz sunčeve svjetlosti, rekonstrukcija krovišta (radovi, materijali i instalacije, u svrhu postavljanja fotonaponskih modula na krovištu objekta), iskopi za polaganje energetskog kabela, bravarski i građevinski radovi, materijali i instalacije za izradu podkonstrukcije za nošenje fotonaponskih modula, kogeneracijsko postrojenje
 • Opremanje: oprema za doziranje ulaznih sirovina, oprema za sustav grijanja, oprema za proizvodnju bioplina, oprema za transport, pripremu i regulaciju bioplina, oprema za pripremu biomase, oprema za briketiranje, peletiranje, pripremu sječke, oprema za digestor, kotlovi, turbine, kondenzatori, generatori, reduktori, oprema za razvođenje pare, grijači, spremnici napojne vode, oprema za toplinsku stanicu, pumpe i motori, fotonaponski moduli, izmjenjivači, razvodni ormari, kabeli, vodiči, solarni kolektori, oprema za regulaciju, mjerenje i transport energije, dizalica topline, oprema za loženje

Opći troškovi

 • troškovi pripreme poslovnog plana
 • troškovi pripreme dokumentacije
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Nematerijalni troškovi

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Visina i intezitet potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju je 70.000.000,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do:

a) 1.000.000 EUR
b) 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Kriteriji odabira

 • veličina poduzeća/broj članova zadruge
 • postojeći korisnik tipa operacije 4.2.2.
 • udio OIE u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja
 • proizvodnja energije
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja)

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 6. veljače 2023. godine od 12 sati do 6. svibnja 2023. godine do 12 sati.

Izvor slike: Image by pvproductions on Freepik

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.