EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 
 
 
4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

solar paneli 430x268Cilj ovog natječaja je povećanje učinkovitosti korištenja energije. Prihvatljivim korisnicima dozvoljene su investicije za izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona. 

Prihvatljivi korisnici

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o funkcioniranju EU-a (mikro, mala, srednja i velika poduzeća)
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima
 • Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga I ovog natječaja

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije

 • Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za energijom. Eventualne viškove tijekom proizvodnje el. energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati el. energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije.
 • Postrojenje za proizvodnju energije koje koristi obnovljive izvore energije na gospodarstvu mora: a. imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva b. imati planiranu godišnju proizvodnju  energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji gospodarstva
 •  Godišnja potrošnja gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet kalendarskih godina ili planirana potrošnja nakon gradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja gospodarstva, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju el. energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza koje se gradi postrojenje
 • Prije izgradnje postrojenja, korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže
 • Ulaganja u postrojenja za proizvodnju el. energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja bude manji od 50%. Podnositelj zahtjeva mora proračunom i projektom dokazati da neće u okoliš odbacivati više od 50% iskoristive toplinske energije proizvedene u kogeneracijskom postrojenju
 • Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta
 • Proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi se za podmirenje vlastitih potreba poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Prihvatljivi troškovi

 • Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovinu za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje)
 • Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija postrojenja/prostora, opremanje)
 • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Neprihvatljivi troškovi

 •  porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 •  drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 •  kamate
 •  rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 •  troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 •  kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 •  nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 •  plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 •  novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka 
 • plaćanje gotovim novcem.

Razina i visina potpore

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova

Iznos potpore je od 15.000,00 do 1.000.000,00 eura (do 200.000,00 eura za početnike)

Kriteriji odabira

Kriterij odabira ovisi o veličini gospodarstva i dužini poslovanja korisnika, izvoru energije, učinkovitosti u korištenju OIE te lokaciji ulaganja prema indeksu razvijenosti JLS-a. 

VAŽNO:
Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja, potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi

Rok za podnošenje projekata/zahtjeva za potporu

Od 19. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.