eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Podrška poduzećima u zadovoljavanju zahtjeva norma (9/2017)

norme

Cilj natječaja je povećana uporaba priznatih normi i znakova kvalitete koje pridonose povjerenju kupaca i olakšavaju pristup inozemnim tržištima te stvaraju pretpostavke za povećanje izvoza i jačanje konkurentnosti.

Prihvatljivi korisnici

Mikro, mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti

- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja
- stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete
- akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to:
a) akreditacija laboratorija za određene metode ispitivanja
b) akreditacija inspekcijskih, certifikacijskih i verifikacijskih tijela (tijela koja provode tehničku inspekciju, certifikaciju proizvoda, procesa i usluga sustava upravljanja i osoba, te verifikacijske aktivnosti sukladno propisima koje proizvođači moraju zadovoljiti.

Iznosi i intenzitet financiranja

Ukupan iznos raspoloživih potpora iznosi 20.000.000 EUR.

Maksimalna potpora po projektu iznosi 1.500.000 kuna.

Stopa sufinanciranja iznosi 85% od ukupno prihvatljivih troškova.