eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Potpora mladim poljoprivrednicima (27.10.-27.12.2017.)

mladi poljoprivrednikTrenutna dobna struktura među poljoprivrednicima je nepovoljna. Poljoprivredom se uglavnom bave starije osobe. Cilj ove operacije je razvoj i promicanje mladog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mlade ljude je potrebno motivirati da ostanu živjeti i raditi na selu, stvarajući sebi i svojim obiteljima nova radna mjesta. Ova operacija pridonosi generacijskoj obnovi poljoprivrednog gospodarstva, što će utjecati na održivi razvoj i ukupno povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, što je preduvjet za veću produktivnost rada u poljoprivredi i brži razvoj gospodarstva.

Korisnici

Osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva). Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a

Prihvatljivi troškovi

Unutar ove potpore prihvatljive su sve djelatnosti poljoprivredne proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi:

- kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

- kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

- kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira prijavljenih projekata bit će propisani Pravilnikom kroz;

a) društvene

b) gospodarske

c) regionalne

d) okolišne

Visina potpore i način isplate

Intenzitet potpore iznosi fiksnih 50.000 EUR. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine:

1. isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore

2. isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,

3. isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Obaveze mladih poljoprivrednika

Mladi poljoprivrednik je dužan najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu treće rate potpore biti zaposlen na puno radno vrijeme u poljoprivrednom gospodarstvu za koje je ostvario potporu, te ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Mladi poljoprivrednik dužan je ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme za koje je ostvario potporu u podmjeri 6.1 najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

Prednost pri ocjenjivanju

Kriteriji odabira prvenstvo daju projektima koji se provode u područjima sa prirodnim ograničenjima (zatražite provjeru kod nas) te u sektoru voća, povrća i stočarstva. Navedeni kriteriji nose čak četvrtinu bodova. Većim brojem bodova ocjenit će se i vlasnici koji imaju stručnost i radno iskustvo u poljoprivredi, a zemlju imaju u vlasništvu. U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu imaju isti broj bodova prednost na listi imaju zahtjevi s ranijim vremenom podnošenja na natječaj.

Ovaj je natječaj vrlo specifičan zbog složenih uvjeta prihvatljivosti i pripreme projekta, stoga vam stojimo na raspolaganju za svako razjašnjenje potrebno za odluku o prijavi.

Projekti se predaju od 21. prosinca 2016. do 24. veljače 2017. godine.