eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

Predmet Poziva:

Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha (cilj) Poziva:

Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Korisnici

• mikro, mala ili srednja poduzeća (1-249 zaposlenih)

Vrste iznos i intenzitet potpora

Intenzitet potpore: 35% za srednje poduzetnike / 45% za mikro i male poduzetnike
Vrijednost potpore: 500.000 – 15.000.000 kuna

Prihvatljive djelatnosti

• C Prerađivačka industrija
• J Informacije i komunikacije

Iznimke – trgovanje ili proizvodnja robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava, proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda, proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD J 59), emitiranje programa (NKD J 60), telekomunikacije (NKD J 61), informacijske uslužne djelatnosti (NKD J 63).

Prihvatljive aktivnosti

Ulaganje u materijalnu imovinu

• priprema zemljišta
• krčenje zemljišta
• gradnja, rekonstrukcija, modernizacija zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanim s rezultatima projekta
• komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka
• nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ukoliko iste u pogon stavlja dobavljač
• ulaganje u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
• nabava mjernih uređaja vezanih za projekt
• informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (hardver) koji su direktno povezani s provedbom projektnih aktivnosti

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

• nabava patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
• troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

Pravomoćna građevinska dozvola

Svi koji u okviru projekta grade, moraju u trenutku prijave posjedovati pravomoćnu građevinsku dozvolu.

Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

• usluga upravljanja projektom
• usluge stručnog nadzora građenja
• usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
• usluga izrade dokumentacije za nabavu
• usluge revizije za verifikaciju troškova projekta do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn.

Sudjelovanje na sajmovima

• najam, uređivanje i vođenje štanda pri prvom sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi, s ciljem predstavljanja novog proizvoda, koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

Usavršavanje

• troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
• troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja
• najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom
• troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
• troškovi osoblja polaznika i opće neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije) za sate tijekom kojih polaznici usavršavanja provedu u edukaciji.

Potpore male vrijednosti

 Grijanje i hlađenje - troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno s dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)
• Promidžba i vidljivost - troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU
• Priprema natječajne dokumentacije - troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga (prijavnog obrasca, investicijske studije, proračuna projekta).

Rok za prijavu

Natječaj je poništen.