eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća (6/2018)

internacionalizacija 430x268Cilj je natječaja povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Korisnici

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su u kategoriji mikro, malih ili srednjih poduzetnika.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga te nužno moraju imati iskazanu dobit prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga, odnosno ukupni godišnji iznos primitaka mora biti veći od ukupnog iznosa izdataka u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga (za prijavitelje koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak).

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Intenzitet i iznos potpora

Raspoloživa bespovratna sredstva iznose 5.000.000 EUR, odnosno 38.000.000 kuna (za razdoblje 2014. – 2020.).

Intenzitet potpore (određuje se prema veličini poduzeća):

65% prihvatljivih troškova za srednje poduzeće

85% prihvatljivih troškova za mikro i malo poduzeće.

Iznos potpore: 100.000 kuna - 1.000.000 kuna

Prihvatljive aktivnosti i izdaci

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

1. Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji su upisani u baze www.expodatabase.com i/ili  www.auma.de. Za ovu aktivnost prihvatljivi su ovi izdaci:

- kotizacije za nastup na sajmu (prihvatljivi od dana prijave projekta)
- najam izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora sa tipskim štandom)
- postavljanje, uređenje, opremanje i priprema štanda s potrebnim priključcima (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, troškove čišćenja, troškove priključka električne energije, vode, interneta i sl.)
- najam opreme (ICT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.)
- upis u katalog izlagača
- prijevoz i osiguranje izložbenih primjeraka
- putni trošak zaposlenika* - do dva zaposlenika do najvećeg iznosa od 1.000 EUR po zaposleniku ekonomskom klasom ili klasom koja odgovara ekonomskoj
- dnevnice zaposlenika - za dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na sajmu, najviše za broj dana trajanja sajma + 3 (npr. ako sajam traje sedam dana prihvatljiv je trošak od najviše 10 dnevnica po zaposleniku/ po sajmu)
- troškove smještaja** - do dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na sajmu, najviše za broj dana trajanja sajma + 3 (npr. ako sajam traje sedam dana prihvatljiv je trošak od najviše 10 noćenja po zaposleniku/po sajmu) u objektu do uključivo 4 zvjezdice
- prevoditelj za vrijeme trajanja sajma

2. Prezentacije u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač. Prihvatljivi su izdaci do ukupnog iznosa od 3.000 EUR  za:

- najam dvorane za prezentacije
- tehničku opremu
- prijevod/prevoditelje
- PR potporu za prezentaciju

3. Istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH u drugoj državi članici ili trećoj zemlji – aktivnosti pripravnosti i razvoja tržišta mogu biti podržane samo ako su jasno navedene u cjelokupnom planu razvoja tržišta koje obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci. Prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 5.000 EUR za:

- izradu analize tržišta
- izradu strategije izvoza
- izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih

4. Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH

Prihvatljivi su izdaci za usluge izrade promotivnog materijala (audiovizualni materijali, brošure, publikacije, leci) što uključuje grafički dizajn, prijevod, lektoriranje, tisak, do najvećeg iznosa od 2.000 EUR.

5. Sudjelovanje na B2B*** poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH

Prihvatljivi su izdaci za:

- kotizacije za do dva zaposlenika poduzetnika koji sudjeluje na događanju
- putni trošak zaposlenika - do dva zaposlenika; do 1.000 EUR po zaposleniku, ekonomskom klasom ili klasom koja odgovara ekonomskoj
- dnevnice zaposlenika - do dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na događanju, najviše za broj dana trajanja skupa/sajma + 2 (npr. ako događaj traje dva dana prihvatljiv je trošak od najviše 4 dnevnice po zaposleniku/po događanju)
- troškovi smještaja - do dva zaposlenika po odobrenom danu sudjelovanja na događanju (skup/sajam), najviše za broj dana trajanja skupa/sajma + 2 (npr. ako događanje traje dva dana prihvatljiv je trošak od najviše 4 noćenja po zaposleniku/po događanju) u objektu do uključivo 4 zvjezdice

6. Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta

Prihvatljivi troškovi do najvećeg iznosa od 10.000 kuna.

Neprihvatljivim se smatraju izdaci za kupnju opreme, za troškove sitnog inventara, za troškove kupnje, zakupa i proizvodnje sajamske opreme kao i za troškove hrane, pića i cateringa tokom trajanja međunarodnog sajma.

Pokazatelji

Kako bi se mogli prikazati i pratiti rezultati ulaganja, određeni su mjerljivi pokazatelji koje svaki projekt mora ispuniti u roku od jedne godine nakon njjegovog završetka. Pokazatelji su sljedeći:

a)      povećani prihod od prodaje

b)      povećani prihod od izvoza (prodaje u inozemstvu)

c)      odnos vlastitog ulaganja i javne potpore (dodjeljenih bespovratnih sredstava)

d)      broj sklopljenih ugovora o izvozu proizvoda/usluga s međunarodnim partnerima/tvrtkama

Trajanje projekta

Trajanje projekta ne može biti duže od 30 mjeseci od dana podnošenja projektnog prijedloga.

Provedba aktivnosti ne smije započeti prije predaje projekta.

Rok za prijavu

Natječaj je najavljen za lipanj 2018. godine.

* Putovanje mora započeti i završiti u Hrvatskoj. Dopušteno je putovanje javnim prijevoznim sredstvima: avion, vlak, autobus ili trajekt, a ne uključuje drugu vrstu putnih troškova, poput primjerice taksi-prijevoza.

Ukoliko zaposlenik za službeni put koristi vlastiti osobni automobil, poslodavac mu može neoporezivo isplatiti trošak prijevoza u visini od 2,00 kune po prijeđenom kilometru u službene svrhe. Radniku se kod prijevoza vlastitim osobnim automobilom nadoknađuju i izdaci nastali tijekom službenog puta za cestarinu, tunelarinu, mostarinu i sl.

Kada zaposlenik za službeno putovanje koristi službeni osobni automobil, poslodavac mu nadoknađuje sve troškove koji nastaju tijekom putovanja automobilom (prema priloženim računima za gorivo, cestarinu, tunelarinu, mostarinu i sl.).

** Naknada troškova smještaja priznaje se u visini plaćenog računa za smještaj. Za smještaj u objektu sa 5 zvjezdica i više kategorije, trošak smještaja priznaje se najviše do iznosa cijene smještaja u objektu kategorije sa 4 zvjezdice u istom mjestu službenog putovanja. Iznimno za službena putovanja na međunarodne skupove na kojima organizator, odnosno domaćin određuje uvjete smještaja, troškovi smještaja obračunavaju se na osnovi računa objekta iznad 4 zvjezdice te se isplaćuju u visini stvarno nastalih troškova.

*** Business-to-business (B2B) poslovni susreti definiraju se kao sastanci s unaprijed iskazanim interesom organizirani za ciljane industrije o modalitetima poslovanja s ciljanom zemljom ili ciljanim zemljama. U ovom Pozivu isto se odnosi na B2B susrete tvrtki koji su organizirani u okviru sajmova ili međunarodnih skupova, kao i tvrtke koje će sudjelovati u poslovnoj delegaciji za predstavljanje ciljanih industrija i poslovnih mogućnosti zemlje tj. zemalja u koje odlaze poslovne delegacije.