EUfondovihr

Vaučeri za digitalizaciju (3. rok)

vauceri za digitalizacijuSvrha je ovog natječaja poticanje ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja.

Raspoloživi iznos

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore (de minimis), putem pet vrsta vaučera, iznosi 3.700.000 €.

Intenzitet i visina potpore

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:

1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina - 9.990,00 €
2. Vaučer za digitalni marketing - 9.990,00 €
3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - 9.990,00 €
4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti - 14.500,00 €
5. Vaučer za složena digitalna rješenja - 19.900,00 €

Za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučera prijaviteljima utvrđen je sljedeći intenzitet potpore:

1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina - 90%
2. Vaučer za digitalni marketing - 50% 
3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - 60%
4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti - 70%
5. Vaučer za složena digitalna rješenja - 60%

Uvjeti prihvatljivosti Prijavitelja

Prijavitelj mora biti mikro, malo ili srednje poduzeće i imati najmanji broj zaposlenih prema donjem popisu na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje).

Najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera:

1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – minimalno 1 zaposleni
2. Vaučer za digitalni marketing – minimalno 1 zaposleni
3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - minimalno 3 zaposlena
4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – minimalno 1 zaposleni
5. Vaučer za složena digitalna rješenja - minimalno 3 zaposlena

Prijavitelj ne smije sudjelovati kao pružatelj bilo koje vrste usluga na bilo kojem projektu prijavljenom za dodjelu vaučera u okviru ovog Natječaja, odnosno ako je upisan u Katalog pružatelja usluga.

Prijavitelj jednim projektnim prijedlogom može zatražiti samo jedan vaučer i to za usluge koje pruža isključivo jedan pružatelj usluga.

Prijavitelju kojem je dodijeljen jedan vaučer u prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“ može se dodijeliti vaučer, pod uvjetom da se radi o vaučeru različite vrste u odnosu na vrstu vaučera koja je zatražena prijavom na ovaj poziv.

Prijavitelju kojem su dodijeljena dva vaučera po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, ne može se dodijeliti vaučer po ovom pozivu.

Prijavitelji koji do sada nisu koristili vaučer, u ovom roku mogu koristiti i zatražiti samo jedan vaučer. 

* Udruge nisu prihvatljivi Prijavitelji.

Djelatnosti koje NISU prihvatljive

 • ribarstvo i akvakultura
 • primarna poljoprivredna proizvodnja
 • trgovanje ili proizvodnja proizvoda i usluga vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
 • proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • trgovina na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46, 47)
 • djelatnosti smještaja (NKD odjeljak: 55)
 • izdavačka djelatnost (NKD odjeljak: 58)
 • proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD odjeljak: 59)
 • djelatnosti emitiranja programa (NKD odjeljak: 60)
 • pružanje telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
 • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
 • financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (NKD odjeljci: 64, 65, 66, 77)
 • poslovanje nekretninama (NKD odjeljak: 68)
 • pravne djelatnosti (NKD skupina: 69.1)
 • arhitektonske djelatnosti (NKD skupina: 71.11)
 • djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda) (NKD skupina: 73.1)
 • ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (NKD odjeljak:74, osim 74.9)
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
 • kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (NKD odjeljak: 90)
 • djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
Vaučer se odnosi na specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća), za analizu podatka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i sl.

2. Vaučer za digitalni marketing
a) Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata. Izrada internetskih stranica poduzeća uključuje osiguranu prisutnost ključnih elemenata web stranice, prikladan i učinkovit sadržaj, tehničku ispravnost te edukaciju zaposlenika povezanu sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
b) Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
c) Izrada mobilne aplikacije uključujući edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Svrha mobilne aplikacije je omogućiti funkcionalnosti s karakteristikama mobilnih uređaja koje ne pružaju web stranica ili internet trgovina. Uključuje korisničko iskustvo i vizualnu relevantnost, zakonsku usklađenost te omogućeno korištenje i pristup korisnicima s barem jednog velikog segmenta uređaja (npr. Android ili iOS), nekoliko oblika tehničke implementacije te sigurnost podataka i stabilan rad.
d) Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazama podataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
e) Izrada web stranice za e-trgovinu uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Web stranice za e-trgovinu trebaju omogućiti konfigurirane i integrirane načine plaćanja u internetskoj trgovini, korištenje na svim vrstama uređaja te indeksiranost od strane glavnih tražilica, kao i omogućeno samostalno upravljanje sadržajem za korisnika.
f) upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1 društvena mreža) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Upravljanje društvenim mrežama treba uključiti odabir minimalno 1 društvene mreže sukladno potencijalnim klijentima i ponudi poduzeća, izradu strategije poslovanja na društvenim mrežama, kreiranje relevantnog sadržaja ovisno o odabiru društvene mreže, praćenje reakcija na objavljene sadržaje (statistike) i sl. te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.

3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima - KPI). Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju. Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.

4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)
Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća. Također uključuju analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata.

5. Vaučer za složena digitalna rješenja
Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati. Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća, odnosno poslovnom strategijom poduzeća ukoliko poduzeće nema razvijenu strategiju digitalne transformacije.

Aktivnosti i troškovi koji NISU prihvatljivi

Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje u okviru ovog natječaja:

- sve aktivnosti koje izlaze van okvira traženog vaučera, i/ili koje se odnose na usluge drugog/drugih pružatelja usluga
- dorada internetskih stranica prijavitelja, e-trgovine, m-trgovine i mobilnih aplikacija koje ne uključuju nadogradnju novih funkcionalnosti
- promotivne aktivnosti poduzeća i oglašavanje na društvenim mrežama (Google, Facebook i dr.)
- prihvatljive aktivnosti financirane u okviru poziva „Bespovratne potpore za digitalizaciju“(referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2. R3-I3.01)
- aktivnosti koje se odnose na usluge koje pružatelj usluge nema upisane u zadnji ažurirani Katalog pružatelja usluga u okviru poziva „Vaučeri za digitalizaciju“
- sve druge aktivnosti koje nisu prihvatljive

Kriteriji odabira

Prednost daje projektnom prijedlogu kojim je zatražen manji iznos bespovratnih sredstava, ovisno o pojedinom području vaučera. U slučaju da dva ili više projektnih prijedloga imaju iste zatražene iznose bespovratnih sredstava, prednost će se dati projektnom prijedlogu koji je podnio nositelj koji ima sjedište registrirano na području županije nižeg stupnja razvijenosti, svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, br. 132/17).

Trajanje projekta

Isporuka usluge je najkasnije dvanaest (12) mjeseci od datuma izdavanja vaučera.

Rok za prijavu

Prijave se zaprimaju od 1. ožujka u 11:00 sati do 08. travnja 2024. godine u 16:00 sati.

 

Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.