EUfondovihr

 

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

Skladiste za zitarice 430x268Prihvatljivi korisnici

- Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (upisani prije 30. prosinca 2020. godine), a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
- Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

NAPOMENA: proizvođačke organizacije mogu biti priznate i nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju uz uvjet da najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju predan zahtjev za priznavanje statusa proizvođačke organizacije pri Ministarstvu poljoprivrede, a da status priznate proizvođačke organizacije imaju najkasnije u trenutku donošenja Odluke o rezultatu administrativne kontrole

- Mladi poljoprivrednici* koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju
Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva odnosno vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje te plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

Ekonomska veličina PG-a

- Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 15.000 EUR

Prihvatljivi troškovi

Objekti za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu

Izgradnja:
- objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje žitarica i/ili uljarica sa ili bez sušare
- sušare za žitarice i/ili uljarice
- prostora za prijem sirovine
- prostora za uzorkovanje, čišćenje, pranje i sušenje
- prostora za sortiranje i kalibriranje
- prostora za pakiranje i označavanje
- objekta za upravljanje sušarom

Opremanje:
- oprema i uređaji za skladišne prostore
- oprema za nepokretne sušare i sušenje
- oprema za prijem sirovine
- uređaji i oprema za hlađenje
- oprema za uzorkovanje i čišćenje
- oprema za sortiranje i kalibriranje
- oprema za pakiranje i označavanje
- oprema za skladištenje sirovine i gotovih proizvoda
- agregati za proizvodnju el. energije
- oprema i strojevi za transport unutar kruga objekta

Pokretne sušare
- pokretna sušara s pripadajućom opremom

Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova)
- kupnja zemljišta i objekta radi realizacije projekta

Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
- prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Opći troškovi
- troškovi pripreme poslovnog plana
- troškovi pripreme dokumentacije
- troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Nematerijalni troškovi
- kupnja ili razvoj računalnih programa
- kupnja prava na patente i licence
- zaštita autorskih prava
- registracija i održavanje žigova
- ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Visina potpore i intenzitet potpore

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a.) do 1.000.000 EUR
b.) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata

- Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

- Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
c) ulaganje se provodi kao zajednički projekt
- najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Kriteriji odabira

- veličina gospodarstva
- kompleksnost ulaganja
- zajednički projekt
- postojeći korisnik tipa operacije 4.1.1.
- ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
- duljina poslovanja korisnika u sektoru ratarstva
- poslovanje korisnika u sektoru stočarstva
- kapacitet skladišta koje je predmet ulaganja
- sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda
- korisnik je član proizvođačke organizacije ili zadruge
- indeks razvijenosti JLS-a
- ulaganje u područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
- mladi poljoprivrednici
- novi/inovativni tehničko-tehnološki proces
- doprinos ulaganja fokus područjima
- stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 27. travnja 2022. godine od 12h do 30. lipnja 2022. godine do 12h.

Izvor slike: Agricultural land photo created by wirestock - www.freepik.com

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.