EUfondovihr

 

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

Mlijecno govedarstvo 430x268Prihvatljivi korisnici

- Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (upisani prije 30. prosinca 2020. godine), a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće

- Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

NAPOMENA: proizvođačke organizacije mogu biti priznate i nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju uz uvjet da najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju predan zahtjev za priznavanje statusa proizvođačke organizacije pri Ministarstvu poljoprivrede, a da status priznate proizvođačke organizacije imaju najkasnije u trenutku donošenja Odluke o rezultatu administrativne kontrole

- Mladi poljoprivrednici* koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva odnosno vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje te plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta natječaja na e-savjetovanju.

Ekonomska veličina PG-a

Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR

Prihvatljivi troškovi

Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva

Građenje/rekonstrukcija prostora:
- za držanje životinja i mužnju

Opremanje prostora:
- oprema za hranjenje
- automatski sustav hranjenja (roboti)
- dozator krme
- oprema za napajanje
- uređaji i oprema za ventilaciju
- uređaji i oprema za klimatizaciju (hlađenje/grijanje)
- uređaji i oprema za održavanje mikroklime
- alarmni sustav
- oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekata i opreme
- krmne zabrane, ležišta, sustav za izgnojavanje u objektu, četke, termopojilice, podne rešetke, gume na podnim rešetkama, gume/madraci u ležištima

Oprema za mužnju:
- robot za mužnju
- oprema za strojna izmuzišta
- oprema za hlađenje, skladištenje i manipulaciju s mlijekom
- oprema za uzorkovanje mlijeka
- oprema za higijenu vimena
- oprema za filtraciju mlijeka
- oprema za čišćenje izmuzišta

Poljoprivredna mehanizacija:
- viličar
- prikolice za prijevoz
- strojevi i oprema za spremanje voluminozne krme
- ovijači za rolo bale
- rotobalirke
- kosilice
- silokombajn
- traktor
- mikser prikolica
- poljoprivredni utovarivači za manipulaciju hranom za životinje
- priključci za utovarivače
- vile za bale
- hvataljke za bale
- korpe za rasute terete

Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

Građenje/rekonstrukcija prostora:
- kotlovnice
- upravnih prostorija
- za dnevni boravak radnika
- za potrebe veterinarske službe
- za skladištenje/čuvanje mehanizacije i opreme
- za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka
- dezinfekcijske barijere
- za skladištenje/dugotrajno čuvanje mehanizacije i opreme
- za skladištenje repromaterijala/stelje
- za skladištenje i pripremu hrane

Opremanje:
- upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
- mlinovi i mješaonice za pripremu koncentrata
- vaga
- generator/agregat
- oprema za obradu otpadnih voda i sprječavanje onečišćenja zraka

Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova)
- kupnja zemljišta i objekta radi realizacije projekta

Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
- prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Opći troškovi
- troškovi pripreme poslovnog plana
- troškovi pripreme dokumentacije
- troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Nematerijalni troškovi
- kupnja ili razvoj računalnih programa
- kupnja prava na patente i licence
- zaštita autorskih prava
- registracija i održavanje žigova
- ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Visina potpore i intenzitet potpore

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a.) do 1.000.000 EUR
b.) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata
- Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
- Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:
a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
c) ulaganje se provodi kao zajednički projekt
- najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Kriteriji odabira

- veličina gospodarstva
- kompleksnost ulaganja
- zajednički projekt
- postojeći korisnik tipa operacije 4.1.1.
- ulaganje doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
- duljina poslovanja korisnika u sektoru mliječnog govedarstva
- broj mliječnih krava na gospodarstvu na kraju ulaganja
- sustavi kvalitete poljoprivrednih proizvoda
- korisnik je član proizvođačke organizacije ili zadruge
- indeks razvijenosti JLS-a
- ulaganje u područjima s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
- mladi poljoprivrednici
- novi/inovativni tehničko-tehnološki proces
- doprinos ulaganja fokus područjima
- stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana/odgovorne osobe/zaposlenika

Rok za prijavu
Prijave se podnose od 27. travnja 2022. godine od 12h do 30. lipnja 2022. godine do 12h. 

Izvor slike: Milk bucket photo created by jcomp - www.freepik.com

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Bjelovarska 38a , 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.