EUfondovihr

 

Vinska omotnica / Intervencija 58.1.a.01. - Restrukturiranje i konverzija vinograda

vinogradGlavni cilj ove intervencije je povećanje produktivnosti i konkurentnosti uz inovativne tehnologije i poboljšanje praksi koje doprinose prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena. Sektorski je cilj poboljšanje održivosti sustava proizvodnje i smanjenje utjecaja sektora vina u Uniji na okoliš, među ostalim podržavanjem vinogradara u smanjenju upotrebe sirovina i uvođenju okolišno održivijih metoda i uzgojnih praksi.

Specifični ciljevi uključuju jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, kratkoročno i dugoročno, uključujući veću usmjerenost na istraživanje, tehnologiju i digitalizaciju te doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, uključujući smanjenje emisije stakleničkih plinova i poboljšanje sekvestracije ugljika, te promicanje održive energije. 

PRIHVATLJIVI KORISNICI I OSNOVNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Prihvatljivi korisnici su vinogradari, (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit. 

Površina na kojoj se planira provedba intervencija 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda je prihvatljiva ako je u Vinogradarskom registru prijavljena pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad), a u naravi je vinograd u kojem se proizvodi grožđe za proizvodnju vina te za koju je podnesena Izjava o proizvodnji u skladu s propisima kojima se uređuje vinarstvo u vinskoj godini koja je prethodila podnošenju zahtjeva za potporu.

Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti konverzije sorti, (uključujući i precjepljivanje) i premještanje vinograda, osim u slučajevima:

 • poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima odnosno kod aktivnosti vezanih uz izgradnju terasa, zidova, izgradnje antierozijskih sustava, navodnjavanja (ukoliko iste ne uključuju sadnju novih restrukturiranih nasada vinograda)
 • premještanja vinograda ukoliko je isto uvjetovano izgradnjom infrastrukture odnosnoizmjenama prostornog plana

Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj koji premješta vinograd na drugu lokaciju dužan je dostaviti identifikacijski broj ID ARKOD parcele na koju će zasaditi novi vinograd.

Podnositelj je dužan dokazati da u vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu raspolaže površinama na kojima se planira provođenje intervencije 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda, a dužan je osigurati raspolaganje površinama tijekom pet godina nakon donošenja potvrde o završenoj intervenciji.

RAZINA I VISINA POTPORE

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Natječaju iznosi 2.344.250,00 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 550.000 EUR. Razina potpore iznosi do 75% prihvatljivih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda te do 80% prihvatljivih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda na površinama na kojima je nagib veći od 40%. 

Naknada u obliku postojanja starih i novih nasada kod premještanja vinograda se dozvoljava u vidu istovremenog postojanja starog i novog nasada vinograda u razdoblju koje ne prelazi tri vegetacijske godine od vegetacijske godine u kojoj je podignut novi nasad. Rok za postojanje starih i novih nasada vinograda počinje teći sukladno planu sadnje iz Plana aktivnosti. Nakon isteka razdoblja od tri godine korisnik je dužan iskrčiti stari nasad vinograda te podnijeti Zahtjev za isplatu po završetku aktivnosti krčenja.      

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Restrukturiranje i konverzija vinograda podrazumijeva ulaganja u strukturne promjene postojećih površina zasađenih vinogradima, ulaganja vezana uz zamjenu sorte ili premještanje vinograda te ulaganja u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Potpora se može odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju jednu ili više pojedinačnih aktivnosti u okviru:

a) konverzije sorti, uključujući i putem precjepljivanja radi prilagodbe klimatskim promjenama ili poboljšanja genetske raznolikosti, među ostalim radi poboljšanja kvalitete ili okolišne održivosti

b) premještanja vinograda

c) poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima kao i aktivnosti vezanih za izgradnju terasa, zidova, antierozijskih sustava i navodnjavanja te aktivnosti vezane za tehnike upravljanja vinogradom osobito uvođenje naprednih sustava održive proizvodnje, uključujući manju upotrebu pesticida, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze ako je loza došla do kraja svog životnog vijeka

Navedene aktivnosti mogu se provoditi samostalno ili u kombinaciji s drugim navedenim aktivnostima koje se moraju obavljati i odvijati logičkim kronološkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta.

Rok završetka projekta je godina dana od dana izdavanja odluke o dodjeli sredstava. Korisnik može, po nastanku razloga za produljenje projekta, podnijeti zahtjev za produljenje projekta. Produljenje projekta može se odobriti iz opravdanih razloga po godinu dana, uz uvjet da je korisnik započeo s provedbom odobrenih aktivnosti te je u prethodnom razdoblju provedbe utrošio najmanje 30 % financijske vrijednosti projekta.

Korisnik može ostvariti naknadu za gubitak dohotka kod premještanja vinograda u vidu istovremenog postojanja starih i novih nasada na najdulje razdoblje koje ne prelazi tri vegetacijske godine od vegetacijske godine u kojoj je podignut novi nasad.

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Neke od neprihvatljivih aktivnosti u intervenciji 58.1.a.01. Restrukturiranje i konverzija vinograda su:

 • svakodnevno upravljanje vinogradom i jednostavna zamjena (uobičajena obnova) u vidu ponovne sadnje iste sorte primjenom istog sustava uzgoja na istoj parceli
 • krčenje i restrukturiranje vinograda u kojem je nasad došao do kraja svog životnog vijeka
 • krčenje zaraženih vinograda i gubitak prihoda nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga
 • zaštita od šteta koje prouzrokuje divljač
 • izgradnja ograda
 • aktivna zaštita koja uključuje zvučne repelente
 • zaštita od šteta koje prouzrokuju ptice
 • pokrivanje redova u vinogradu sa zaštitnim mrežama za grožđe
 • razni uređaji za plašenje ptica

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

a) troškovi konverzije sorti 

b) troškovi premještanja vinograda (krčenje starog vinograda, priprema tla novog vinograda, sadnja ili cijepljenje restrukturiranog vinograda)

c) poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima (ravnanje tla, izgradnja antierozijskih sustava, zemljani radovi, građevinski radovi, sustavi navodnjavanja, digitalni alati, dronovi za praćenje zdravstvenog stanja nasada s prigodnim softverom, te za upotrebu usmjerene zaštite ili folijarne gnojidbe na temelju stalnog praćenja stanja nasada u restrukturiranom vinogradu

Troškovi modernizacije vinogradarske opreme odnosno nabava digitalnih alata, dronova za praćenje zdravstvenog stanja nasada s prigodnim softverom prihvatljivi su isključivo uz sadnju (restrukturiranje) novog nasada ili aktivnost poboljšanja tehnika upravljanja vinogradima (izgradnja terasa i zidova, izgradnja antierozijskih sustava, uvođenje ili poboljšavanje sustava navodnjavanja).

KRITERIJI ODABIRA

 • prethodno sudjelovanje podnositelja u programima potpore sektoru vina
 • sustav ekološke proizvodnje
 • stručna znanja i vještine vinogradara
 • status mladog poljoprivrednika
 • izvedivost plana projekta (doprinos digitalizaciji te ublažavanju klimatskih promjena putem infrastrukture za navodnjavanje)
 • očekivani rezultati projekta (okolišno održive metode i uzgojne prakse, nekemijske metode za međurednu obradu tla u vinogradu, primjena novih tehnika upravljanja vinogradom kao što su usmjerena zaštita, folijarna gnojidba i slično
 • primjenjivost rezultata projekta (autohtone sorte, povijesni vinogradarski položaji, okrupnjavanje površina)

ROK ZA PRIJAVU PROJEKTA

Rok za podnošenje projekta (zahtjeva za potporu) je od 24. lipnja 2024. godine od 12:00 sati do 15. srpnja 2024. godine do 12:00 sati.

 

Za više informacija i pravovremenu pripremu dokumentacije kontaktirajte nas na 01 2127 673 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.