EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

PODMJERA 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

 

5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

požar 430x268

Cilj ovog Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. 
Prihvatljivi korisnici
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. 
Opći uvjeti prihvatljivosti projekta 
- nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda 
- korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda)
- Potrebno je izraditi obrasce proračuna štete, ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-6) koji moraju biti potpisani i ovjereni od nadležnog tijela 
- uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom mora iznositi najmanje 30 %
- poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem mora biti registrirano u ARKOD sustavu ili upisano u Upisniku poljoprivrednika
- poljoprivredna gospodarska zgrada koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem mora biti zakonito izgrađena ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina
- u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja poljoprivredna gospodarska zgrada mora biti u vlasništvu korisnika
- strojevi i gospodarska vozila koji su zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti registrirani i u vlasništvu u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja
- domaće životinje koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ)
- ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan je zatražiti od Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe (HPŠSS) popunjavanje obrazaca „ Aktivnosti obnove poljoprivrednog potencijala“ i (Prilog 13) i „Obrazac šteta“ (Prilog 19) koji moraju biti biti ovjereni i potpisani od strane HPŠSS 
- obnovljeni poljoprivredni potencijal mora biti istovjetan poljoprivrednom potencijalu koji je uništen
- nakon konačne isplate, korisnik je u obvezi najmanje narednih pet godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.
Posebni uvjeti prihvatljivosti
Dodjela namjenskih bespovratnih sredstava u sklopu ovog Natječaja podrazumijeva financiranje prihvatljivih troškova pod posebnim uvjetima za:
- štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2017. godine
- štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu 
- štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 01.01.2018. godine
- štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 01.01.2014. godine
 Prihvatljivi troškovi
a) opći troškovi 
troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka
izrada studije izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.  
b) materijalni troškovi
  • sanacija poljoprivrednog zemljišta
  • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
  • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  • nabava  domaćih životinja
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja 
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta 
  • analiza tla
Intenzitet potpore
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 HRK. 
Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Vrste predujma
Predujam u iznosu do 20 %  
Korisnici koji su dobili potporu za obnovu poljoprivrednog potencijala koja obuhvaća višegodišnje nasade mogu putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam i to najviše 20% odobrenih sredstava javne potpore dodijeljene za obnovu višegodišnjih nasada ali ne više od 100.000 kuna. Kod isplate ove vrste predujma uvjet nije dostava bankarske garancije.
Predujam u iznosu do 50 %
Svi korisnici u operaciji 5.2.1 mogu putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za ulaganje i to najviše 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu ove vrste predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. 
Način podnošenja zahtjeva za potporu
Zahtjev za potporu sastoji se od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.
Kriteriji odabira
Kriterij odabira ovisi o stupnju oštećenja određenog poljoprivrednog potencijala.
Rok za prijavu
Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.
 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.