EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Natječaj 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - 2020“

poljoprivredni proizvodi

Natječaj 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ u vrijednosti od 300 milijuna kuna, namijenjen je za sve fizičke i pravne osobe koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda.
Putem natječaja mogu se dobiti sredstva za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekta za proizvodnju i preradu, objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostale gospodarske objekte, gospodarska vozila i poljoprivredne strojeve.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (06. prosinca 2019.) 
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima
 • U slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda, fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja, no ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda 
 • Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga I ovog natječaja.
 • VAŽNO: Ulaganja u preradu grožđa za proizvodnju vina nisu prihvatljiva u sklopu tipa operacije 4.2.1, niti u sklopu ovoga Natječaja, obzirom su ista prihvatljiva u sklopu mjere Ulaganja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. - 2023.

Razina i visina potpore

Visina potpore:


Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR
Najviša visina potpore po projektu iznosi:
a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike

Veliki korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR
Najviša visina potpore po projektu iznosi:
a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore

c) do 200.000 EUR za korisnike početnike 

Intenzitet potpore:


Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Prihvatljivost projekta

Projekt se odnosi na preradu i/ili marketing poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru

Prihvatljive aktivnosti:

 • Objekti za preradu i ostali gospodarski objekti koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija prostora)

 • Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade (prihvat sirovine, skladištenje, obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnosni nadzor, potrebe veterinarske kontrole, transport)

 • Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)-(građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje)

 • Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje)

 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade (građenje/rekonstrukcija objekata, opremanje)

 • Gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi (građenje/rekonstrukcija objekata, gospodarska vozila i poljoprivredni strojevi)

 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

 •      Prilagodba novouređenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/201
 • Opći troškovi (priprema poslovnog plana i dokumentacije, troškovi projektno- tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)- do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekata

 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

 Neprihvatljive aktivnosti:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza

 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

 • kamate

 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila

 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

 • kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja

 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu

 • troškovi vlastitog rada

 • operativni troškovi

 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/iliplaćanje gotovim novcem.

VAŽNO:

Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja,  potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi

Javna nabava je uređena posebnim propisima, a ako se radi o jednostavnoj nabavi, potrebno je za svaki prihvatljivi trošak (izuzev općih troškova i troškova kupnje zemljišta i/ili objekata) preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja prikupiti najmanje dvije valjane ponude, a rok prikupljanja ponuda ne smije biti kraći od 14 dana.

Kriteriji odabira:

 • veličina gospodarstva (bodove dobivaju samo mikro, mali i srednji korisnici)

 • vrsta ulaganja

 • zadržavanje ili stvaranje novih radnih mjesta

 • kamate

 • duljina poslovanja i uspješnost poslovanja

 • pokrivenost ulaganja prihodima

 • sektor ulaganja

 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 • lokacija ulaganja

 • novi/ inovativni proizvod/tehničko-tehnološki proces

 • doprinos ulaganja fokus području

 • smanjenje emisije CO₂

 

Podnošenje projekata/zahtjeva za potporu teče od 19. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 18. rujna 2020. godine do 12:00 sati. 

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.