EUfondovihr


4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
- podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara

EUfondovi vinogradSvrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru vinogradarstva putem ulagana u podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara, sa ili bez opremanja.

Prihvatljivi korisnici

- pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (upisani prije 5. svibnja 2020. godine), a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće*

- proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

* pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

** kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:

     a) biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (dakle, prije 5. svibnja 2020. godine), izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće

     b) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje

     c) plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (dakle, prije 5. svibnja 2020. godine), izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose

U slučaju promjene nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika gore navedeni ispunjeni uvjeti trajanja upisa u Registar poreznih obveznika prenose se s prethodnog nositelja/odgovorne osobe i/ili organizacijskog oblika na novog koji mora biti upisan u Registar poreznih obveznika i plaćati doprinose prije podnošenja zahtjeva za promjenu.

*** mladi poljoprivrednici koji su zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika podnijeli nakon objave nacrta natječaja na e-savjetovanju (nakon 5. svibnja 2021. godine) nisu prihvatljivi korisnici

Ekonomska veličina PG-a

- Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija) mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR

Prihvatljivi troškovi

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za ovu mjeru su:

1. uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta - krčenje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja i uklanjanje krčevina (rušenje i uklanjanje stabala, iskop panjeva i korijenja iz zemlje), uklanjanje kamenja, podrivanje, niveliranje terena, frezanje/usitnjavanje kamenja

2. trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta - organsko gnojivo (stajnjak), razbacivanje/rasipanje organskog gnojiva, mineralno gnojivo, razbacivanje/rasipanje mineralnog gnojiva, poboljšivači (kondicioneri) tla, organsko gnojivo (peletirano)

3. priprema terena/tla za sadnju - oranje, rigolanje, rotodrljanje ili frezanje, tanjuranje, ravnanje, konstrukcija nasada (stupovi, kolci, zatega, žice i dr.) s postavljanjem

4. sadnja novih i/ili restrukturiranje postojećih vinograda stolnih kultivara - certificirane sadnice vinove loze, iskop rupa za sadnju, priprema sadnica i sadnja, organsko gnojivo uz sadnju (stajnjak)

5. opremanje vinograda - navodnjavanje (sustav navodnjavanja kap po kap, izrada bunara, akumulacija), antifrost sustav, lovac na mraz (mobilni), lovac na mraz (stacionirani), sustav za zaštitu od tuče, ograda oko nasada, agrometeorološka stanica s opremom za meteorološko praćenje

6. poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru vinogradarstva (prihvatljiva samo u slučaju ulaganja u podizanje novog vinograda) - traktor, atomizer (nošeni i vučeni), kombajn za berbu grožđa (samohodni i/ili vučeni), malčer, tanjurača, freza/kopačica, kultivator, plug, podrivač, traktorska prikolica, prikolica za prijevoz grožđa, stroj za zelenu rezidbu, električne škare, gospodarsko vozilo (od 2600 mm međuosovinskog razmaka naviše)

7. kupnja zemljišta - kupnja zemljišta radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova)

8. opći troškovi - troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, troškovi analize tla prije sadnje

Visina potpore i intenzitet potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju je 70 milijuna kuna.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi 500.000 EUR, odnosno do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

     a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
     b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
     c) ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Kriteriji odabira

- veličina gospodarstva (izražena u EUR) tj. broj članova (za zadruge ili proizvođačke organizacije)
- kompleksnost ulaganja
- zajednički projekt
- doprinos stvaranju novih radnih mjesta
- duljina poslovanja korisnika u vinogradarstva
- predmet ulaganja
- članstvo u proizvođačkoj organizaciji ili zadruzi
- sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
- indeks razvijenosti grada ili općine (prema mjestu ulaganja)
- ulaganje u područjima sa prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima
- mladi poljoprivrednici
- novi/inovativni tehničko-tehnološki proces
- doprinos ulaganja fokus područjima
- stručna sprema i radno iskustvo nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika

Rok za prijavu

Rok za prijavu projekata je od 16. srpnja 2021. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2021. godine do 12:00 sati.

Izvor slike: Green photo created by jcstudio - www.freepik.com

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.