EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

PODMJERA 6.3. - "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" 

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

mjera 6.3

Cilj ove operacije je pružanje pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju ali im nedostaju glavni resursi. Potpora će pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.
Korisnici
Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, organizacijskih oblika: 
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 
b) obrt* registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
c) trgovačko društvo** registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) 
d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
*Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore.
** Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore
Prihvatljivi troškovi
a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja 
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta 
d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme 
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada 
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje 
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda 
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU 
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva. 
Opći uvjeti prihvatljivosti i obaveze korisnika
  • Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio Zahtjev za potporu
  • Korisnik upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav
  • Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore
  • Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore
  • Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate
  • Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva
  • Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske 
  • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik
  • Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014
  • U trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske. 
Napomene:
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon objave Natječaja
Tijekom provedbe projekta, u fazi obrade Zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet (5) godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod najmanje ekonomske veličine za razred temeljem kojeg je poljoprivredno gospodarstvo ostvarilo bodove 
Kriteriji odabira
Kriteriji odabira ovise o ekonomskoj veličini gospodarstva, lokaciji ulaganja te aktivnostima koje se odnose na ekološku proizvodnju, kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i ulaganja u obnovljive izvore energije.
Visina potpore i način isplate
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. 
Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.
Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše tri godine:
a) isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon sklapanja Ugovora o financiranju 
b) isplata druge/konačne rate nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu. 
Način podnošenja zahtjeva za potporu
Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.
Rok za prijavu
Otvaranje natječaja očekuje se tijekom 2021. godine.
 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.