EUfondovihr

Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - mljekare

mjera421

Cilj je ovog natječaja omogućiti povećanje vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, mlijeka, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada isključiva djelatnost. Natječaj će pridonijeti povećanju konkurentnosti proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta.

Također, natječaj doprinosi unaprjeđenju postupaka prerade, uvođenju novih tehničko-tehnoloških rješenja, integraciji poljoprivrednika u poljoprivredno-prehrambeni lanac te organiziranju proizvođača i promicanju proizvoda na tržištu.

Ovim natječajem daje se potpora za mljekare malog kapaciteta prerade. Objekt malog kapaciteta za preradu mlijeka je objekt za preradu mlijeka čija ulazna sirovina ne prelazi 10 000 litara mlijeka dnevno.

Napomena: U sklopu ovog natječaja prihvatljiva su ulaganja u objekte za preradu mlijeka čija ulazna sirovina prelazi 10.000 litara mlijeka dnevno.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući i početnike
b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda 
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
d) zajednički projekti - ulaganja provedena od strane 2 (dva) ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera uključenih u pripremu i provedbu jednog projekta

Prihvatljivi troškovi

Unutar ovog natječaja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

  • Građenje/rekonstrukcija objekata:
- za proces prerade sirovine
- za proces dimljenja i/ili dozrijevanja
- za pakiranje i skladištenje proizvoda
- za smještaj laboratorija za vlastite potrebe
- za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (kiosk, drvena kućica, štand)
- za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
- za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva
- ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
  • Oprema, vozila i poljoprivredni strojevi:
- za manipulaciju i transport sirovina u objektu i unutar kruga objekta
- za manipulaciju i transport gotovih proizvoda u objektu i unutar kruga objekta
- oprema za cijeđenje; sirarski kotlovi
- oprema za salamurenje/soljenje
- sterilizator
- mljekomat
- oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda
- oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju, uključujući sterilizaciju objekata, opreme i sanitarnih čvorova
- oprema za sigurnosne i vatrogasne sustave
- kolica za transport proizvoda
- gospodarska vozila
- ostali poljoprivredni strojevi i oprema u funkciji djelatnosti prerade
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekata do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
  • Opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu)

Visina potpore

- minimalni iznos potpore iznosi 15.000 EUR 
- maksimalni iznos potpore iznosi 1.000.000 EUR
- najviša vrijednost potpore za korisnike početnike* iznosi do 200.000 EUR
     *Početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine.

Intenzitet potpore

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.

Prednost pri ocjenjivanju

Kriteriji odabira ovise o uspješnosti poslovanja korisnika, lokaciji ulaganja prema indeksu razvijenosti JLS-a i kapacitetu mljekare na kraju ulaganja. Većim brojem bodova ocjenjuju se korisnici koji su mikro poduzeće, čija ulaganja doprinose novom zapošljavanju te koji posluju uspješno i dulje od 10 godina. Prednost također imaju korisnici koji su ekološki proizvođači proizvoda s oznakom ZOI, ZOZP ili ZTS. Važni kriteriji odabira predstavljaju oni projekti koji ulaganjem stvaraju proizvode s novom dodanom vrijednošću, koji unapređenjem tehničko-tehnoloških procesa utječu na povećanje produktivnosti, smanjenje utroška energije i očuvanje okoliša.

Rok za prijavu 

 

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.