EUfondovihr

 

Mjera 22. „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“

izvanredne potpore poljoprivrednicima
Radi ublažavanja učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanja likvidnosti poljoprivrednika, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-Savjetovanje dva nacrta natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“.


1.) Natječaj za poljoprivrednike, gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva iznad 3.000 EUR SO, koja sudjeluju u mjeri 10 i/ili mjeri 11 Programa ruralnog razvoja u 2022. godini

- Korisnici moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021. godine
- Korisnici sudjeluju u podmjeri 10.1. „Agro-okoliš“ Programa u 2022. godini i/ili u mjeri 11 „Ekološka proizvodnja u 2022. godini
- Korisnici moraju imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH na dan 10. veljače 2023. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Za korisnike koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Natječajem, dodjeljuje se paušalna potpora koja se izračunava za svako poljoprivredno gospodarstvo kao umnožak ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (SO) i postotka udjela posebnih ulaznih troškova (troškovi gnojiva, hrane za životinje i energije) u ukupnom prihodu, a prema prosjeku kategorije TPG14 kojoj pripada poljoprivredno gospodarstvo u skladu s Prilogom 1 ovog Natječaja, pri čemu potpora ne može biti manja od 1.000 EUR niti viša od 15.000 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom Natječaju je 28.668.126,62 EUR.

 tablica1
tablica2

2.) Natječaj za MSP-ove, gdje su prihvatljivi korisnici ekološki prerađivači u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva

Korisnici moraju biti registrirani za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda najkasnije do 1. siječnja 2021. godine u:

a.) Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji za potkategoriju B – prerađivači i/ili
b.) odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede ili ne životinjskog podrijetla u nadležnosti Državnog inspektorata i/ili
c.) Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za obavljanje dopunske djelatnosti prerade i/ili
d.) registru proizvođača predmeta opće upotrebe (kozmetički proizvodi, duhan) u nadležnosti Ministarstva zdravstva

Korisnici moraju posjedovati certifikat ovlaštenog kontrolnog tijela za ekološku preradu u 2021. i 2022. godini te moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1. siječnja 2021. godine. Također, Korisnici moraju imati najmanje 10% smanjenje primitaka ili prihoda u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu. Smanjenje primitaka, odnosno prihoda će se utvrditi iz:

a.) godišnjih financijskih izvještaja (I. Poslovni prihodi, zbroj prihoda od prodaje pod AOP 128 i 129)
b.) DOH (Obrazac P-PPI, II.7. Ukupni primici umanjeno za II.4. Primici u svezi otuđenja materijalne i nematerijalne imovine) ili PO-SD obrazaca (Ukupno naplaćeni primici) za obveznike poreza na dohodak

Podatke o smanjenju primitaka ili smanjenju prihoda će Agencija za plaćanja utvrditi razmjenom podataka s Financijskom agencijom i Poreznom upravom. Da bi bili prihvatljivi u sklopu ovoga Natječaja, korisnici koji su obveznici podnošenja godišnjeg financijskog izvještaja, obvezni su isti podnijeti do 17. veljače 2023. godine Financijskoj agenciji. Korisnici koji su obveznici podnošenja DOH i PO-SD obrazaca, obavezni su obrasce za 2022. godinu za statističke i druge potrebe dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu. Agencija za plaćanja će prije isplate potpore razmjenom podataka s Poreznom upravom utvrditi ispravnost dostavljenih podataka.

Korisnik ujedno mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 10. veljače 2023. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Uzimajući u obzir %-tno smanjenje primitaka / prihoda, paušalna potpora po korisniku iznosi kako slijedi:

a.) 10% - 20% smanjenja primitaka / prihoda – potpora 5.000 EUR
b.) 20,01% - 30% smanjenja primitaka / prihoda – potpora 10.000 EUR
c.) 30,01% - 40% smanjenja primitaka / prihoda – potpora 15.000 EUR
d.) 40,01% - 50% smanjenja primitaka / prihoda – potpora 20.000 EUR
e.) >50% smanjenja primitaka / prihoda – potpora 25.000 EUR

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom Natječaju je 3.185.347,40 EUR.

VAŽNA NAPOMENA

Sve zainteresirane potencijalne korisnike koji ispunjavaju uvjete podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za neki od gore navedenih natječaja, a ne posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu te nemaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u, Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR pozivaju da se upišu u Evidenciju korisnika sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika u ruralnom razvoju za mjeru M22 najkasnije do 10. veljače 2023. godine. Bez upisa u Evidenciju korisnika nije moguće podnošenje zahtjeva za isplatu potpore.

U slučaju da se potencijalni korisnici po prvi puta upisuju u Evidenciju korisnika upravo radi mjere 22., prilikom unosa podataka u Zahtjev za upis u Evidenciju korisnika nužno je u polje „faks“ upisati tekst „M22“ (bez navodnika), jer će se na taj način sustavno vršiti raspoznavanje prijava za upis za potrebe mjere 22 u odnosu na sve druge prijave za upis.

Prijave su moguće od 8. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 15. veljače 2023. godine do 12:00 sati.

Izvor slike: Image by master1305 on Freepik

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.