EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Komercijalizacija inovacija

Komercijalizacija i inovacija 430x268Svrha Poziva je poticati komercijalizaciju inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

Korisnici

- mikro, mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 – demonstracija tehnologije u relevantnom okruženju ili TRL 8 – uspostavljen i kvalificiran tehnološki sustav). Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga te mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada,) također u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog. Prijavitelj u trenutku podnošenja projektnog prijedloga mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti. EBITDA pokazatelj u prethodnoj godini mora biti pozitivan, a poslovni prihodi moraju iznositi minimalno 30% ukupne vrijednosti projekta

- korisnici trebaju ostvariti sljedeće pokazatelje neposrednih rezultata ulaganja:

- broj  inovativnih proizvoda / usluga / procesa koji su novi za tržište

- povećani prihod od prodaje

- povećani prihod od izvoza

- stvorena radna mjesta

- udio privatnih ulaganja

Vrste iznos i intenzitet potpora

Najniža vrijednost bespovratne potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 760.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 5.320.000,00 HRK.

Intenzitet potpore je sljedeći:

a.) regionalne potpore: Panonska i Sjeverna Hrvatska - 70% za mikro i mala poduzeća / 60% za srednja poduzeća), Jadranska Hrvatska - 60% za mikro i mala poduzeća / 50% za srednja poduzeća, Grad Zagreb - 55% za mikro i mala poduzeća / 45% za srednja poduzeća


b.) potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima - maksimalno 50% prihvatljivih troškova

c.) potpore za inovacije za MSP-ove - maksimalno 50% prihvatljivih troškova

d.) potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja - maksimalno 50% prihvatljivih troškova

e.) potpore male vrijednosti - maksimalno 75% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti i troškovi koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

a.) Regionalne potpore - troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi isključivo za aktivnosti projekta (npr. nabava novih strojeva, opreme, alata, mjernih uređaja i sl. neophodnih za aktivnosti projekta); troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi isključivo za aktivnosti projekta (npr. patenti, licence, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)

b.) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima - troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom

c.) Potpore za inovacije za MSP-ove - troškovi dobivanja, potvrđivanja i obrane patenata i ostale nematerijalne imovine; troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika, troškovi savjetodavnih i pomoćnih usluga za inovacije

d.) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja - troškovi osoblja zaposlenog kod Prijavitelja koje će raditi na provedbi projekta, troškovi instrumenata, opreme, zgrada i zemljišta, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt, troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima, dodatni režijski troškovi i ostali troškovi poslovanja (po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja)

e.) Potpore male vrijednosti - trošak revizije projekta (za projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta premašuju 1.500.000,00 kuna), trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge

Razdoblje provedbe projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora, a ne smije trajati dulje od 24 mjeseca i mora se dovršiti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Rok za prijavu

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2023. godine u 11:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv. Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav ENPOO od 20. travnja 2022. godine, a samo podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 20. svibnja 2022. godine u 11:00 sati.

Izvor slike: Invention photo created by jannoon028 - www.freepik.com

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.