EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 


Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

jacanje konkurentnosti eu fondoviPredmet Poziva

Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Svrha (cilj) Poziva

Jačanje konkurentnosti MSP-ova na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Korisnici

mikro, mala i srednja poduzeća (1 – 249 zaposlenih) koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine prije dana predaje projektnog prijedloga

Iznos, vrste i intenzitet potpora

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih potpora za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 7.500.000,00 HRK.

Regionalne potpore – 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 45% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike

Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja – intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova

Potpore za usavršavanje – 60% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike i 70% prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike

Potpore za savjetodavne usluge – intenzitet potpore za savjetodavne usluge ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova

Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) – intenzitet potpore male vrijednosti ne može prelaziti 75% prihvatljivih troškova

Prihvatljive djelatnosti

- C Prerađivačka industrija (prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta)
- Neprihvatljive djelatnosti unutar C prerađivačka industrija – proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda, kasina i istovjetna poduzeća, proizvodnja i stavljanje na tržište uređaja za igre na sreću

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Regionalne potpore – priprema zemljišta, krčenje zemljišta, trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele, komunalni doprinos, troškovi priključaka na vodovod i odvodnju te energetski priključci, trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacija zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele, trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole, nabava novih strojeva, opreme i alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač, nabava mjernih uređaja povezanih s projektom, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno povezani sa svrhom projekta, nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.

Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja – troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja, neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (najam prostora, režijski troškovi, grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije i sl. te troškovi održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta), troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja, troškovi amortizacije instrumenata i opreme.

Potpore za usavršavanje – troškovi predavača, troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom, troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja.

Potpore za savjetodavne usluge – usluge upravljanja projektom, usluge stručnog nadzora građenja, usluge izrade izvedbenog projekta gradnje, usluge izrade dokumentacije za nabavu, usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih normi odnosno tržišno priznatih certifikacijskih shema, usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

Potpore male vrijednosti (de minimis) – grijanje i hlađenje (troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja), troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU, troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije.

Pravomoćna građevinska dozvola

Za projekte koji uključuju gradnju, prijavitelj mora osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina. Navedeni akt prijavitelj mora dostaviti prilikom predaje projektnog prijedloga ili najkasnije do 1. kolovoza 2021. godine.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje projektnih prijedloga započinje 30. travnja 2021. godine i traje do 31. svibnja 2021. godine u 16:00 sati.

Izvor slike: Business photo created by ijeab - www.freepik.com

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.