EUfondovihr

 

Investicijski krediti za ruralni razvoj

Ruralni razvojMinistarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) te poslovnim bankama nudi investicijske kredite za ruralni razvoj u cilju podrške  većim investicijama u proizvodnji, preradi i šumarstvu za koje je osigurano više od 500 milijuna kuna, počevši od rujna 2019. Povoljno kreditiranje je nužno da se stvore nova i bolja radna mjesta, viši prihodi te poveća konkurentnost ruralnog područja. 

„Investicijski krediti za ruralni razvoj“ su financijski instrument Ruralnog razvoja u kojemu sudjeluje HBOR u suradnji s poslovnim bankama s ciljem olakšavanja pristupa dugoročnim investicijskim kreditima poljoprivrednicima, prerađivačima te subjektima u sektoru šumarstva.

HBOR je u okviru provedbe financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“ upravitelj fonda sredstava, dok su poslovne banke (OTP banka Hrvatska d.d.; Privredna banka Zagreb d.d.; Zagrebačka banka d.d.). financijski posrednici koje zaprimaju, obrađuju i isplaćuju kredite krajnjim primateljima.

Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora Programskog doprinosa i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

Prihvatljivi prijavitelji

-  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
-  obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
-  trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
-  zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

Obilježja kredita

- iznos kredita: 50.001,00 – 1.000.000 EUR

- rok otplate: do 15 god, poček 3 odnosno 5 godina za trajne nasade (nije moguća izmjena roka otplate kredita nakon odobrenja kredita)

- rok korištenja : do 18 mjeseci

- kamatna stopa - prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi). Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

- valuta kredita: u kunama ili u kunama s valutnom klauzulom. Dio kredita iz izvora Programskog doprinosa može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu.

- dodana vrijednost: niža efektivna cijena financiranja, što se ostvaruje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita. Bez naknada za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava te naknade za izmjene uvjeta kredita koje nije inicirao korisnik kredita.

- instrumenti osiguranja za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene potpore 2 (dvije) zadužnice poduzetnika svaka u iznosu bruto ekvivalenta potpore dodijeljenog Ugovorom o kreditu, uvećane za zakonsku zateznu kamatu, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.

- vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke

- očekivana prosječna kamatna stopa: od 1.2 % do 2.1%

NIJE DOZVOLJENO: 

Kumuliranje potpora iz sredstava Programskog doprinosa na istom projektu što znači da se ovaj kredit ne može kombinirati s:

- ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje

- drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a

- drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna ili financijskim instrumentima iz centralnih programa Europske unije

Prihvatljivi troškovi

-  Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri Programa ruralnog razvoja.

-  Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koje je iznos viši).

Investicijski krediti za ruralni razvoj mogu se koristiti za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima kao i modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme pri dobivanju drva i šumskouzgojnim radovima te u predindustrijskoj preradi drva.

Prihvatljive mjere

Ulaganja su moguća u sljedećim mjerama, podmjerama i tipovima operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR):


Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu

Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva                             Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima     Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda       Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva


      Krediti su dostupni do iskorištenja sredstava.NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.