EUfondovihr

 

Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća - faza 2

internacionalizacija 430x268Cilj je natječaja povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Korisnici

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su u kategoriji mikro, malih ili srednjih poduzetnika.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga, nužno moraju imati iskazanu dobit prema godišnjem financijskom izvješću u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga, odnosno ukupni godišnji iznos primitaka mora biti veći od ukupnog iznosa izdataka u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga (za prijavitelje koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak) te minimalno jednog zaposlenog u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Intenzitet potpore

Raspoloživa bespovratna sredstva iznose 134.000.000 kuna.

Intenzitet potpore (određuje se prema veličini poduzeća):

65% prihvatljivih troškova za srednje poduzeće

85% prihvatljivih troškova za mikro i malo poduzeće.

Visina potpore

Najniži iznos potpore iznosi 100.000 kuna.

Najviši iznos potpore iznosi 1.000.000 kuna

Prihvatljive aktivnosti i izdaci

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

1. Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji su upisani u baze www.expodatabase.com i/ili  www.auma.de. Za ovu aktivnost prihvatljivi su ovi izdaci:

- kotizacije za nastup na sajmu (prihvatljivi od dana prijave projekta)
- najam izložbenog prostora (najam neopremljenog izložbenog prostora ili najam izložbenog prostora sa tipskim štandom)
- postavljanje, uređenje, opremanje i priprema štanda s potrebnim priključcima (uključujući troškove postavljanja i rastavljanja štanda, troškove čišćenja, troškove priključka električne energije, vode, interneta i sl.)
- najam opreme (ICT oprema, ugostiteljska oprema, projektor i sl.)
- upis u katalog izlagača
- putni trošak zaposlenika*
- dnevnice zaposlenika**
- troškove smještaja***
- usluge za izradu promotivnog materijala - grafički dizajn, prijevod i tisak do 15.000 kuna

2. Istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH u drugoj državi članici ili trećoj zemlji – Prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000 kuna za:

- izradu analize tržišta
- izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmannje 12 mjeseci
- izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih

3. Informiranje i vidljivost, koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000 kuna

Neprihvatljivim se smatraju izdaci za kupnju opreme, za troškove sitnog inventara, za troškove kupnje, zakupa i proizvodnje sajamske opreme kao i za troškove hrane, pića i cateringa tokom trajanja međunarodnog sajma, PDV.

Pokazatelji

Kako bi se mogli prikazati i pratiti rezultati ulaganja, određeni su mjerljivi pokazatelji koje svaki projekt mora ispuniti u roku od jedne godine nakon njjegovog završetka. Pokazatelji su sljedeći:

a) povećani prihod od prodaje

b) povećani prihod od izvoza (prodaje u inozemstvu)

c) udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju

Trajanje projekta

Trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana podnošenja projektnog prijedloga.

Provedba aktivnosti ne smije započeti prije predaje projekta.

Rok za prijavu

Rok za prijavu započinje 30. listopada 2018. godine u 11h i traje do 29. lipnja 2020. godine ili iskorištenja sredstava

* Ukoliko zaposlenik za službeni put koristi vlastiti osobni automobil, poslodavac mu može neoporezivo isplatiti trošak prijevoza u visini od 2,00 kune po prijeđenom kilometru u službene svrhe. Radniku se kod prijevoza vlastitim osobnim automobilom nadoknađuju i izdaci nastali tijekom službenog puta za cestarinu, tunelarinu, mostarinu i sl.

Kada zaposlenik za službeno putovanje koristi službeni osobni automobil, poslodavac mu nadoknađuje sve troškove koji nastaju tijekom putovanja automobilom (prema priloženim računima za gorivo, cestarinu, tunelarinu, mostarinu i sl.).

** Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno - do 85 kn

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu - do 170 kn

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo - do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna

*** Naknada troškova smještaja priznaje se u visini plaćenog računa za smještaj. Za smještaj u objektu sa 5 zvjezdica i više kategorije, trošak smještaja priznaje se najviše do iznosa cijene smještaja u objektu kategorije sa 4 zvjezdice u istom mjestu službenog putovanja. Iznimno za službena putovanja na međunarodne skupove na kojima organizator, odnosno domaćin određuje uvjete smještaja, troškovi smještaja obračunavaju se na osnovi računa objekta iznad 4 zvjezdice te se isplaćuju u visini stvarno nastalih troškova.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Bjelovarska 38a , 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.