EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije 

solarni paneliCilj ovog natječaja je povećanje učinkovitog korištenja obnovljivih izvora energije.

Prihvatljivi korisnici

- Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće


Prihvatljivi troškovi

- Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija objekta, opremanje)

- Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnjih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom (građenje/rekonstrukcija postrojenja / prostora, opremanje)

- Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe (građenje/rekonstrukcija objekta, opremanje)

- Strojevi za transport i primjene supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim porvršinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe (specijalne prikolice, prikolice/cisterne, rasipač, aplikator, ostali nespomenuti strojevi za transport za primjenu supstrata za organsku gnojidbu)

- Opći troškovi (troškovi prirepme poslovnog plana i pripreme dokumentacije, troškovi projektino-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

- Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Neprihvatljivi troškovi

- porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporez

-
drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

- kamate

- rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska vozila

- svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

- troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja

- kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja

- nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

- plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu

- troškovi vlastitog rada

- operativni troškovi

- troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova,ali ne prije 1. siječnja 2014. godine

- novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili

- plaćanje gotovim novcem.

Napomena: Samostalna ulaganja u kupnju strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe, nisu prihvatljiva u sklopu ovoga Natječaja.

VAŽNO: Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja,  potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi 

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije

- Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom. Eventualne viškove tijekom proizvodnje električne energije korisnik može predavati u elektroenergetsku mrežu te preuzimati električnu energiju iz elektroenergetske mreže sukladno potrebama u razdobljima kada ne proizvodi dovoljno energije

- Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu mora:

  1. imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva

  2. imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva

- Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet godina ili planirana potrošnja nakon gradnje ili rekonstrukcije poljoprivrednog gospodarstva koja su planirana u sklopu  ulaganja, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza koje se gradi postrojenje

- Prije izgradnje postrojenja korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže

- Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20% od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda

- Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog  kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja bude manji od 50%. Podnositelj zahtjeva mora proračunom i projektom dokazati da neće u okoliš odbacivati više od 50% iskoristive toplinske energije proizvedene u kogeneracijskom postrojenju

- Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja   provedbe projekta

- Ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije iz biomase za vlastite potrebe bit će isključena iz potpore, ako ista ne budu iskoristila minimalno 50% ukupne godišnje učinkovitosti postrojenja (toplinske energije), najkasnije do kraja provedbe projekta

- Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta.

Visina i intenzitet potpore

Iznos potpore je od 5.000 do 1.000.000 eura (do 100.000 eura za početnike)

Intenzitet potpore iznosi 50- 90% od ukupno prihvatljivih troškova.

Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela). Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

  2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

  3. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima) i ekološkom poljoprivredom

 Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 90 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta 

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 02. siječnja 2020. godine od 12:00 do 30. rujna 2020. godine do 12:00.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.