EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 


4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

skladiste za krumpirSvrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća – krumpir.

Prihvatljivi korisnici


- Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (upisani prije 5. lipnja 2019. godine), a mladi poljoprivrednici to mogu biti i kraće
- Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

NAPOMENA: proizvođačke organizacije mogu biti priznate i nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju uz uvjet da najkasnije u trenutku objave ovog Natječaja imaju predan zahtjev za priznavanje statusa proizvođačke organizacije pri Ministarstvu poljoprivrede, a da status priznate proizvođačke organizacije imaju najkasnije u trenutku donošenja Odluke o rezultatu administrativne kontrole

- Mladi poljoprivrednici* koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave nacrta natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju

Ekonomska veličina PG-a

- Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR

Prihvatljivi troškovi

Objekti za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje krumpira

Građenje / rekonstrukcija:

- objekata za skladištenje i/ili dugoročno čuvanje krumpira, uključujući električnu/kanalizacijsku mrežu, gromobransku instalaciju, mreže putova unutar gospodarstva
- prostora za čišćenje, sušenje
- prostora za sortiranje, kalibriranje
- prostora za pakiranje

Opremanje:

- oprema za prijem krumpira
- boks palete
- oprema i uređaji za grijanje/hlađenje
- oprema i uređaji za zaplinjavanje
- oprema i uređaji za provjetravanje
- agregati za proizvodnju el. energije
- oprema i strojevi za transport unutar kruga objekta, sukladno zahtjevima projekta

Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti

Građenje / rekonstrukcija objekata:

- ostalih gospodarskih objekata
- upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima
- za skladištenje / čuvanje opreme
- mreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva
- vodovodna, plinska, električna i kanalizacijska mreža uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda i sprečavanje onečišćenja zraka, gromobranske instalacije

Opremanje:

- ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
- prostora za skladištenje / čuvanje opreme
- agregati za proizvodnju el. energije

Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova)

- kupnja zemljišta i objekta radi realizacije projekta

Opći troškovi

- troškovi pripreme poslovnog plana
- troškovi pripreme dokumentacije
- troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Nematerijalni troškovi

- kupnja ili razvoj računalnih programa
- kupnja prava na patente i licence
- zaštita autorskih prava
- registracija i održavanje žigova
- ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Visina potpore i intenzitet potpore

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a.) do 500.000 EUR
b.) do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte
c.) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata

- Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

- Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a) ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
b) ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
c) ulaganje se provodi kao zajednički projekt

- najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 30. studenog 2020. godine do 12h.

Izvor slike: Designed by Racool_studio / Freepik

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.