EUfondovihr

 

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sektor voća i povrća / stočarstva i preradarstva


mjera411 430x268Korisnici

- Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva

- Proizvođačke organizacije (ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika)

- Mladi poljoprivrednici*  upisani u Upisnik poljoprivrednika manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave, ali ne nakon objave natječaja

Ekonomska veličina PG-a

- Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva i to:

- za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR SO najmanje 6.000 EUR

- za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO preko 250.000 EUR

- za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO najmanje 8.000 EUR ili

- za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO preko 250.000 EUR


Prihvatljivi troškovi

- građenje i opremanje staklenika, plastenika i objekata za uzgoj cvijeća, ukrasnog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja s pripadajućom opremom i infrastrukturom

- podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda te njihovo opremanje

- poljoprivredna mehanizacija i gospodarska vozila

- građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, klasiranje i pakiranje proizvoda s pripadajućom opremom i infrastruktura

- građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom

- građenje/rekonstrukcija i opremanje sustava za navodnjavanje na PG-u/izvan PG-a za potrebe primarne proizvodnje te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje

- uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta

- kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova)

- prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br.1305/2013

- opći troškovi (usluge arhitekata, inženjera i konzultanata)


Visina potpore i intenzitet potpore

- Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR.

- Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.

- Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

**Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu:

- nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti),

- posjeduje stručna znanja i vještine u skladu s člankom 33. stavkom 6. točkom c. Pravilnika

- po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe na istom gospodarstvu po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik je i pravna osoba - trgovačko društvo kod koje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu odgovorna osoba trgovačkog društva ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 % temeljnog kapitala trgovačkog društva.

Status mladog poljoprivrednika ne mogu ostvariti:

  •  pravne osobe koje nisu registrirane kao trgovačka društva (zatvori, zadruge, škole i sl.) i
  •  proizvođačke organizacije.

Rok za prijavu

Prijave se podnose od 31. kolovoza 2018. godine od 12h do 17. listopada 2018. godine do 12h.

Saznaj više o operaciji 4.1.2 Zbrinjavanje stajskog gnojiva ovdje.

Saznaj više o operaciji 4.1.3 Obnovljivi izvori energije ovdje.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Bjelovarska 38a , 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.