Novi natječaj za vinare / Do 1.5 milijuna eura za izgradnju i opremanje vinarija

eufondovi.hr

 Intezitet potpore do 50%

 Poziv otvoren do 17. travnja

podmjera_4.2.Poštovani vinari,

Na raspolaganju vam je novi natječaj iz mjere „Ulaganja u vinarije i marketing vina“ putem kojeg možete zatražiti bespovratna sredstva za svoja ulaganja u izgradnju ili opremanje vinarije. Natječaj je otvoren do 17.travnja.

Stoga, ako želite investirati u svoju vinariju, bilo da se radi o izgradnji/rekonstrukciji, modernizaciji opreme vinarije ili o ulaganju  u marketing, ovo je prilika. Maksimalna potpora iznosi 1,5 milijuna EUR po projektu.

U nastavku, evo još nekih detalja...  
 

Prihvatljivi prijavitelji

 • vinarije
 • fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije
Razina i iznos potpore
 • do 50% od ukupno prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća,
 • do 25%  za velika poduzeća do 750 zaposlenika ili prometom manjim od 200 milijuna eura
 • do 24% za ostala velika poduzeća
Iznos potpore po projektu
 • mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) do 1.500.000 EUR
 • velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR do 750.000 EUR
 • velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više do 550.000 EUR
Prihvatljive aktivnosti
 • troškovi izgradnje, poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi poboljšanja iste nepokretne imovine, uključujući  uređenje okoliša, manipulativnih površina i parkirališta na gospodarstvu te izgradnju pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu pri čemu troškovi uređenja okoliša, radnih i manipulativnih površina te parkirališta ne smiju premašiti 10% od maksimalnih troškova građenja/rekonstrukcije i /ili obnove vinarija i/ili prezentacijskih objekata i/ili prodajnih objekata te prenamjene u navedene objekte
 • troškovi kupnje ili zakupa novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti, uključujući montažu i prijevoz
 • opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme
 • troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova.

NAPOMENA:

U slučaju gradnje, rekonstrukcije, poboljšanja ili obnove objekta vinarije, kod prijave nije potrebno priložiti građevinsku dozvolu, već je dovoljno dostaviti dokaz da je predan Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Građevinska i uporabna dozvola moraju se priložiti po završetku ulaganja.

Ukoliko za zahvat u prostoru nije potrebna građevinska dozvola, prijavi treba priložiti dokument kojim se dokazuje da se gradnja/rekonstrukcija/obnova može provesti bez izdavanja građevinske dozvole.

Ako se nabavlja samo oprema, ona mora biti smještena u objektu koji je legaliziran.

U slučaju izgradnje/poboljšanja nepokretne imovine, kod prijave je obavezno predati Glavni projekt i Troškovnik radova.

 

VAŽNO:

Ovim putem skrećemo pažnju i na određene promjene u odnosu na prošle natječaje:
 
 1. Ponuditelji opreme i radova moraju biti registrirani za djelatnost za koju daju ponudu.
 2. Ukoliko ponuditelji opreme i radova imaju podizvođače/podugovaratelje, na ponudi ponuditelja moraju biti navedeni ti podizvođači/podugovaratelji sa njihovim podacima.
Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Natječaj je otvoren do 17.travnja 2020. godine.
 

Više informacija o ostalim natječajima možete pročitati ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve  +385 1 5806 307 i +385 1 5806 308.


Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.
Robert Ravenšćak, mag. oec.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.


www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr
___________________________________________________________________
Ovaj newsletter poslan je na Vašu e-mail adresu u ime pošiljatelja Ravecon d.o.o., a temelji se na podacima dobivenim prijavom na web-stranice ili edukativna događanja, korištenjem web-aplikacija u vlasništvu tvrtke Ravecon, na temelju prethodnog poslovanja s tvrtkom ili smo Vašu e-mail adresu pronašli kao javno dostupnu na internetu. Sukladno GDPR odredbi poštujemo vašu privatnost, te u svako doba možete odustati od primanja naših obavijesti putem linka na kraju obavijesti.
 - - -
Ne želite primati obavijesti? Odjavite se.