Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
EU Fondovi Savjeti
Tražilica
Baner
Baner


Savjeti

Vi pitate, konzultant odgovara:

Klijent:
Koliko traje projekt, točnije koliko traje proces dobivanja sredstava, od raspisa natječaja do novaca na računu?

Konzultant "EUfondovi.hr":
Trajanje projekta ovisi o njegovom karakteru, vašim planovima i sukladnosti sa raspisanim natječajem. Od trenutka raspisa natječaja do uplate sredstava na vaš račun treba proći 9-12 mjeseci, ovisno o natječaju. Nakon toga počinje provođenje projekta.

Klijent:
Koliki se angažman očekuje od klijenta i u kojim fazama?
Konzultant "EUfondovi.hr":
Korištenje bespovratnih sredstava iz EU fondova ozbiljan je posao i traži angažiranost svih (su)dionika na projektu: nositelja projekta, njegovih partnera, konzultanta, voditelja projekta i suradnika na projektu. Angažman nositelja projekta započinje i prije raspisa natječaja u okviru planiranja projekta i projektne ideje.