eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

web marin

 
Marin Popovčić, mag.oec.
savjetnik za EU fondove

Rođen sam 1991. godine u Sisku. Nakon srednje Ekonomske škole upisao sam Ekonomski fakultet Rijeka koji sam završio 2014. godine te stekao titulu magistra ekonomije. Pred kraj studija sudjelovao sam na programu Workandtravel USA gdje sam radio 3 mjeseca u Sjedinjenim Američkim Državama. Stručno osposobljavanje za rad odradio sam u Tiflotehni d.o.o. gdje sam radio godinu dana. Godine 2016. prošao sam edukaciju za voditelja izradbe i provedbe projekta financiranih iz EU-fondova na Pučkom otvorenom učilištu Algebra. U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje projekta i programa Europske unije proveo sam 6 mjeseci gdje sam radio na mjestu stručnog suradnika u uredu za provedbu strukturnih instrumenta. Certificirani sam stručnjak za javnu nabavu od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Slobodno vrijeme najradije provodim u krugu prijatelja i obitelji. Pobornik sam sportskog načina života u kojemu i sam sudjelujem.