Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
EU Fondovi Natječaji Najava Internacionalizacija, standardi i certifikacija


Podrška poduzećima u međunarodnim sajamskim nastupima, komercijalizaciji i certifikaciji proizvoda i usluga (02/2017)

EU fondovi internacionalizacija certifikacija komercijalizacijaMinistarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta do kraja će godine objaviti dva natječaja kojima se planira olakšati pristup inozemnim tržištima poduzetnicima do 249 zaposlenih te time povećati njihov izvoz i konkurentnost. Također, u planu je i objava trećeg natječaja usmjerenog sufinanciranju početne proizvodnje novih, inovativnih proizvoda i usluga.

Bespovratna sredstva biti će dostupna do iskorištenja sredstava.

Internacionalizacija

Cilj ovog natječaja je povećati sposobnost poduzetnika za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela izvoza u njihovim ukupnim prihodima.

Prihvatljive aktivnosti

- sudjelovanje na međunarodnim sajmovima izvan RH

- istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda/usluga na novo tržište izvan RH

- izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH

Iznos potpore

- 25.000 - 375.000 kn

Intenzitet potpore

- 50% ukupnog iznosa investicije

Certifikacija proizvoda i usluga

Ciljevi natječaja su usmjereni na dostizanje primjenjive razine sukladnosti i certifiicranja proizvoda/usluga/procesa za ciljna tržišta što zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonosi povjerenju kupaca i ostvarenju prodaje na stranom tržištu.

Prihvatljive aktivnosti

- stjecanje prava uporabe znakova kvalitete

- certificiranje proizvoda, procesa i usluga

- potvrđivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom

- akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Prihvatljivi troškovi

- troškovi testiranja proizvoda s ciljem utvrđivanja udovoljava li proizvod specifičnim zahtjevima određenogcertifikata/potvrde

- troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnički file koji prati spis) ukoliko isti priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije

- prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik ukoliko se traži certifikat na stranom jeziku

- troškovi transporta proizvoda do tijela nadležnog za testiranje i certificiranje

- troškovi potvrđivanja sukladnosti proizvoda od strane tijela ovlaštenih za certifikaciju i ispitivanje

- troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa.

Intenzitet potpore

- 45-85% investicije (mikro poduzeća 85%, mala poduzeća 65%, srednja poduzeća 45%)

Komercijalizacija inovacija

Cilj ovog poziva je uspješna komercijalizacija proizvoda i usluga poteklih od inovativnih ideja poduzetnika. Ovim natječajem želi se podržati inovativna poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti

- komercijalizacija rezultata procesa istraživanja i razvoja u poslovnu aktivnost

- transfer tehnologije, inovativnog razvoja novih ili poboljšanih postojećih proizvoda

- angažiranje visokokvalificiranih stručnjaka iz istraživanja i znanosti

Iznos potpore

- 500.000 - 7.600.000

Intenzitet potpore

- 50% investicije