eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Podrška razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu Faza II (11/2017)

turizam 430x268Predmet: izgradnja i opremanje novih ili rekonstrukcija i opremanje postojećih građevina hotela (uključuje hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), minimalne kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica uz obveznu realizaciju dodatnih sadržaja koji doprinose produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Namjena: proširenje postojećih ili izgradnja novih kapaciteta i/ili povećanje kvalitete postojećih hotela, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio.

Cilj: Produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u turizmu i turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Očekivani rezultati

Kako bi dokazali uspješnost korištenja bespovratne potpore poduzetnici trebaju ostvariti rezultate u smislu:

- povećanja kvalitete i dodatne ponude hotela

- produljenja turističke sezone

- povećanih prihoda

- otvorenih radnih mjesta.

Intenzitet i visina potpore

Intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike. Najniža vrijednost potpore iznosi 1.000.000 kuna, a najviša 10.000.000 kuna.

Prihvatljivi troškovi

- priprema i krčenje zemljišta

- trošak gradnje, rekonstrukcije i modernizacije hotela

- troškovi uređenja neposrednog okruženja i okoline

- komunalni  doprinos,  cijene  vodnih  i energetskih  priključaka

- trošak  uporabne dozvole

- materijalna imovina (namještaj, TV, oprema)

- ulaganja u mjere energetske učinkovitosti

- troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver)

- ulaganje u nematerijalnu imovinu

-  savjetodavne usluge

- sudjelovanje na sajmovima

- usavršavanje

Cjelovitost projektne prijave

Prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati važeću građevinsku dozvolu odnosno drugi  odgovarajući  akt  temeljem  kojeg  se  može  započeti  s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina te odgovarajuće suglasnosti/rješenja/mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode kojim se daje suglasnost za gradnju (ukoliko je isto potrebno).

Objava natječaja

Natječaj se očekuje krajem 2017. godine.

Napomena: Sadržaj ovog natječaja bit će temom dodatnih konzultacija između institucija i tijela RH i Europske Komisije, pa je stoga podložan značajnijim promjenama.