eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

4.3. - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

proizvodi ribarstva i akvakulture 430x268Ova mjera podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Privatljivi korisnici

Korisnik potpore može biti pojedinačni subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik koji udovoljava ostalim uvjetima i kriterijima definiranim Pravilnikom i Natječajem.

Zajednički korisnik podrazumijeva organizaciju/udruženje subjekata u ribarstvu priznate sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

- nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama

- promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L343, 14. 2. 2012.) ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda

- doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu

- doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013

- sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije

- vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke

- sve operacije mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti te aktivnosti stavljanja na tržište duž cijelog opskrbnog lanca

Proizvodi ribarstva i akvakulture

 - živa riba

- riba, svježa ili rashlađena, osim ribljih fileta i drugog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

- riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

- riblji fileti i drugo riblje meso (mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili zamrznuto

- riba, sušena, usoljena ili u salamuri; dimljena riba, riblje brašno, krupica i pelete od ribe, podobni za prehranu ljudi

- mekušci, u ljušturi ili ne, živi, svježi, rashlađeni, zamrznuti, sušeni, usoljeni ili u salamuri; vodeni beskralježnjaci osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, zamrznuti, sušeni, usoljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralježnjaka osim rakova, podobni za prehranu ljudi i drugi

- proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka

- morske trave i druge alge

Visina potpore

Najviši iznos potpore koji korisnik može ostvariti iznosi 5.000.000 kuna.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje iznose 16.000.000 EUR.

Intenzitet potpore

Osnovni udio javne potpore u okviru ove mjere je 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, ali se u pojedinim slučajevima može ostvariti povećanje/smanjenje tog udjela za određeni broj postotnih bodova:

+ 35% - operacija je vezana uz mali priobalni ribolov - ako je korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice vezane uz ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova

+ 35% - operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo / ako se aktivnost provodi na navedenim otocima ili je sjedište korisnika na tim otocima (ne primjenjuje se na promotivne kampanje)

+ 10% - operaciju provodi zajednički korisnik (koji nije organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija)

+ 25% - operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija / ako je korisnik organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata prema posebnim propisima

- 20% - ako operaciju provodi veliko poduzeće (iznad 249 zaposlenih)

Rok za prijavu

Rok za podnošenje počinje teći od 25. svibnja 2017. godine i traje do 01. rujna 2017. godine.