eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023

Usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019-2023

vinograd 430x285Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje.

Četri mjere

Unutar Nacionalnog programa predložene su mjere Informiranje u državama članicama - kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU, Promidžba na tržištima trećih zemalja – kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima, Restrukturiranje i konverzija vinograda - kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda i Ulaganja - kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme.

Novosti u novom Programu

Kako bi se sredstva predviđena Programom iskoristila bolje nego u prethodnom programskom razdoblju u dogovoru s vinarima i vinogradarima novi je Program prilagođen potrebama i administrativno rasterećen jer je uvedena nova mjera Informiranje u državama članicama, s intenzitetom potpore od 80% od razine maksimalno prihvatljivih troškova; u svim mjerama, a s ciljem bržeg protoka financijskih sredstva u projektu, uvedena je isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu te će se ograničiti mogućnost višekratnih prolongacija projekta, koje su dovodile do smanjenog korištenja financijskih sredstva omotnice. U mjeri Rekonstrukcije i konverzije vinograda:

  • povećan je intenzitet potpore sa dosadašnjih 50% na 75% od razine maksimalno prihvatljivih troškova,
  • uvedena je nadoknada gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od 3 godine, što prije nije bilo uređeno,
  • uvedena je mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku nadoknađuje vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa) što prije nije bilo moguće.

Preporuka vinarima

S obzirom da Ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi i dalje osiguralo bespovratna sredstva, vinarima je preostalo da razumno i sa većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.


 

Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019-2023 - "Vinska omotnica"

RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

vinogradGlavni cilj ove mjere je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnje vina prema potrebama i preferencijama potrošača.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit. Podnositelji koji su u prethodnoj godini iskazali gubitak u poslovnim knjigama biti će prihvatljivi ukoliko kroz dokumentaciju natječajne prijave dokažu da će nakon provedbe projekta gubitak anulirati.

Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411, sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Nisu prihvatljive površine prijavljene za ulaganje sa šifrom vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta drugačijom od spomenutih šifri 410 i 411. Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja ili premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje.

Površine na kojima se planira ulaganje moraju biti u posjedu Podnositelja. Ukoliko se posjed zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, plodouživanju i sl. Korisnik je dužan osigurati raspolaganje površinama temeljem spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

Razina i visina potpore

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 750.000 EUR. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova za iznose u naravi te do 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

Prihvatljive aktivnosti

Restrukturiranje i konverzija vinograda podrazumijeva ulaganja u strukturne promjene postojećih površina zasađenih vinogradima, ulaganja vezana uz zamjenu sorte i premještanje vinograda te ulaganja u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Potpora se može odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju jednu ili više pojedinačnih aktivnosti u okviru:

a) zamjene sorte/sorata (uključujući i cijepljenje);

b) premještanja vinograda;

c) poboljšavanja vinogradarskih tehnika

Gornje aktivnosti mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama navedenih, a projektne aktivnosti se trebaju obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta odnosno do strukturne promjene u vinogradu. Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana, a iz opravdanih se razloga može odobriti produljenje roka po jednu godinu, no krajnji rok završetka projekta ne može sveukupno biti odobravan u vremenskom trajanju dužem od pet godina od datuma zaprimanja Odluke o Odobrenju projekta.

Natječaj se očekuje u prvom dijelu 2019. godine.

Ovdje možete naći informacije o drugim mjerama iz Vinske omotnice:

Investicije u vinarije i marketing vina.

Promidžba na tržištima trećih zemalja.