eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023

Prema neslužbenim podacima, unutar Nacionalnog programa potpore sektoru vina 2014-2018, iskorišten je samo dio sredstava (čitaj: bespovratno izgubljen dio koji nismo potrošili), dok su istovremeno preostala sredstva za 2017. i 2018 godinu već rezervirana za odobrene projekte u 2016. godini. Jednostavnim rječnikom, novaca više nema.

Slabe reakcije vinara

Takva je situacija posljedica načina i tehnike upravljanja sredstvima koju nameće EU (financijski se ne terete godine ugovaranja projekata, već godine njihove provedbe), ali i slabe reakcije vinara na početku razdoblja provedbe.

Konkretno, vinari su slabijim odazivom tijekom 2013., 2014. i 2015. godine uzrokovali apsorpcijski gubitak sredstava, dok su prijavljenim projektima tijekom 2016. godine alocirana gotovo sva predviđena sredstva u mjerama Investicije i Restrukturiranje za 2017. i 2018. godinu. Za mjeru Promidžbe u 2017. i 2018. ostalo je nešto raspoloživih  sredstava. Što sada?

Nove mjere i novi  natječaji

Ministarstvo poljoprivede trenutno je u procesu izrade prijedloga izmjena Programa 2014-2018, ali i pripreme novog prijedloga Programa za razdoblje 2019-2023. Usvajanje oba prijedloga Programa očekuje se tijekom prvog tromjesečja sljedeće godine. Time će se steći preduvjeti za nesmetan nastavak „Vinske omotnice“ i pravo na predodobravanje projekata na teret sredstava iz novog programskog razdoblja 2019-2023.

Iz toga slijedi, opet konkretno, da se u 2017. godini očekuju natječaji iz sve tri mjere, s tim da će se natječaj iz mjere Promidžbe objaviti ranije, u prvom polugodištu (i to iz Programa 2014-2018), dok se natječaji iz mjera Investicije i Restrukturiranje očekuju u drugom dijelu godine (iz Programa 2019-2023).

Na kraju, važno je spomenuti da se u prijedlogu izmjena Programa očekuju dvije nove mjere. Prva podrazumijeva Informiranje i promidžbu vina u EU, s ciljem informiranja potrošača o odgovornoj konzumaciji vina te o sustavima Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla. Druga nova mjera odnosi se na krčenje i ponovnu sadnju vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga (zlatna žutica) radi sprječavanja katastrofa u vinogradima.

Preporuka vinarima

S obzirom da ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi i dalje osigurala bespovratna sredstva, vinarima je preostalo da razumno i sa većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.


Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014-2018 - "Vinska omotnica"

RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

vinogradGlavni cilj ove mjere je povećanje konkurentnosti proizvođača vina kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, promicanje visoko kvalitetnih vinograda i proizvodnje vina prema potrebama i preferencijama potrošača.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit. Podnositelji koji su u prethodnoj godini iskazali gubitak u poslovnim knjigama biti će prihvatljivi ukoliko kroz dokumentaciju natječajne prijave dokažu da će nakon provedbe projekta gubitak anulirati.

Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411, sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Nisu prihvatljive površine prijavljene za ulaganje sa šifrom vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta drugačijom od spomenutih šifri 410 i 411. Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja ili premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje.

Površine na kojima se planira ulaganje moraju biti u posjedu Podnositelja. Ukoliko se posjed zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, plodouživanju i sl. Korisnik je dužan osigurati raspolaganje površinama temeljem spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

Razina i visina potpore

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi 750.000 EUR. Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova za iznose u naravi te do 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

Prihvatljive aktivnosti

Restrukturiranje i konverzija vinograda podrazumijeva ulaganja u strukturne promjene postojećih površina zasađenih vinogradima, ulaganja vezana uz zamjenu sorte i premještanje vinograda te ulaganja u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom. Potpora se može odobriti za aktivnosti koje obuhvaćaju jednu ili više pojedinačnih aktivnosti u okviru:

a) zamjene sorte/sorata (uključujući i cijepljenje);

b) premještanja vinograda;

c) poboljšavanja vinogradarskih tehnika

Gornje aktivnosti mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama navedenih, a projektne aktivnosti se trebaju obavljati i odvijati kronološkim logičkim redoslijedom te moraju dovesti do krajnjeg cilja projekta odnosno do strukturne promjene u vinogradu. Rok završetka projekta u pravilu je godinu dana, a iz opravdanih se razloga može odobriti produljenje roka po jednu godinu, no krajnji rok završetka projekta ne može sveukupno biti odobravan u vremenskom trajanju dužem od pet godina od datuma zaprimanja Odluke o Odobrenju projekta.

Natječaj se očekuje u drugom djelu 2017. godine.

Ovdje možete naći informacije o drugim mjerama iz Vinske omotnice:

Investicije u vinarije i marketing vina.

Promidžba na tržištima trećih zemalja.