EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Razvoj OPG-ova u slabije razvijenim područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na području JLS-a

NL manjine slika 1Ovaj natječaj namijenjen je OPG-ovima, na područjima lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Cilj natječaja je poboljšanje gospodarskih rezultata, smanjenje nezaposlenosti te socio-ekonomsko osnaživanje nacionalnih manjina.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj (OPG) mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave natječaja, imati podmirene financijske obaveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ekonomsku veličinu (SO) od 500 do 4.999 EUR te sjedište u odgovarajućoj jedinici lokalne samouprave (vidi popis niže).

Prijavitelji koji su ostvarili potpore iz Natječaja za financiranje projekata u 2018.g.  prema programu za financiranje projekta lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na  područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina na područjima lokalne samouprave nisu prihvatljivi prijavitelji kao ni oni koji su ostvarili potporu u natječaju 6.3.1.“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ ili LAG natječaju sukladno tipu 6.3.1.

Visina i intenzitet potpore

Najviša visina potpore koja se može dodijeliti je 60.000,00 kuna, uz intenzitet potpore do 100%.

Ciljevi

- modernizacija/unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
- povećanje proizvodnog kapaciteta

Prihvatljivi troškovi

- Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

- Kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanje poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju EU

- Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

- Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih)

- Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)

- Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

- Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

- Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

- Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva (dohodak, plaće, doprinosi zaposlenih, knjigovodstvene usluge, izrada projektne dokumentacije)


Troškovi su prihvatljivi ako su nastali nakon 1.1.2019. Aktivnosti/troškovi pod e) , h) i i) ne mogu se navesti kao jedine aktivnosti/troškovi u Prijavnom obrascu.


Troškovi konzultanta za pripremu projekta mogu iznositi najviše 3.000 kuna.

Troškovi operativnog poslovanja gospodarstva mogu iznositi najviše 12.000 kuna.

Troškovi kupnje zemljišta mogu iznositi najviše  30.000 kuna tj. do 50% ukupne vrijednosti projekta.

PDV je prihvatljiv trošak za korisnike koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

Dodijeljena potpora ne može se koristiti za kupnju od članova OPG-a, članova istog kućanstva niti od krvnih srodnika u uspravnoj liniji.

Prihvatljiva područja:

Skupina JLS prema indeksu razvijenosti Prihvatljivi prijavitelji s područja: Općina/Grad
        I.                                           ĐULOVAC, VELIKA PISANICA, DEŽANOVAC, SEVERIN, OKUČANI, GORNJI BOGIĆEVCI, STARA GRADIŠKA, KRNJAK, PLAŠKI, CETINGRAD, SABORSKO, VOJNIĆ, DONJI LAPAC, VRHOVINE, UDBINA, BRINJE, JAGODNJAK, LEVANJSKA VAROŠ, ŠODOLOVCI, POPOVAC, DRAŽ, PODGORAČ, VILJEVO, TRNAVA, PETLOVAC, GVOZD, DONJI KUKURUZARI, HRVATSKA DUBICA, SUNJA, MAJUR, GLINA, JASENOVAC, CIVLJANE, ERVENIK, BISKUPIJA, KISTANJE, VOĆIN, SOPJE, GRADINA, ČAĐAVICA, NOVA BUKOVICA, MIKLEUŠ, SUHOPOLJE, LUKAČ,CRNAC, GUNJA, MARKUŠICA, DRENOVCI, TOMPOJEVCI, TRPINJA, NEGOSLAVCI, GRAČAC, DVOR, LEĆEVICA
 II. ŠTEFANJE, IVANSKA, KONČANICA, ŠANDROVAC, VELIKI GRĐEVAC, SIRAČ, GRUBIŠNO POLJE, DRAGALIĆ, SLUNJ, SOKOLOVAC, PERUŠIĆ, KNEŽEVI VINOGRADI, ERDUT, KOŠKA, VLADISLAVCI, MAGADENOVAC, DARDA, PUNITOVCI, ČAGLIN, BRESTOVAC, HRVATSKA KOSTAJNICA, TOPUSKO, SKRADIN, ZDENCI, ČAČINCI, BOROVO, BOGDANOVCI, NIJEMCI, STARI JANKOVCI, LIŠANE OSTROVIČKE
III. HERCEGOVAC, GAREŠNICA, GARČIN, LASINJA, RASINJA, PETERANEC, LOVINAC, OREHOVICA, PODTUREN, MALA SUBOTICA, ČEMINAC, BELI MANASTIR, LIPIK, VRLIKA, KNIN, TORDINCI, LOVAS, ILOK
IV. BARILOVIĆ, JOSIPDOL, OTOČAC, KOTORIBA, ERNESTINOVO, BILJE, PAKRAC, VRBOVSKO, PETRINJA, PETRIJANEC, SLATINA,TOVARNIK, VUKOVAR, OBROVAC, BENKOVAC, POLAČA

Isplata

Potpora se isplaćuje jednokratno nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i dostave bjanko zadužnice.

Vrijeme provedbe projekta

Šest mjeseci od dana sklapanja Ugovora, a dvije godine u slučaju nabave poljoprivrednog zemljišta, kupnju mehanizacije, strojeva i opreme.

Dostavljanje Izvješća

Podnositelj dostavlja završno izvješće u roku od 30 dana od završetka projekta (provedbe zadnje aktivnosti u sklopu projekta) kojim se potvrđuje ostvarivanje rezultata projekta te uz koji se prilaže dokumentacija kao dokaz provedbe ulaganja.

Prijave traju do 26. rujna 2019. godine stoga požurite jer vremena ima vrlo malo.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308
info@eufondovi.hr

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.