EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Razvoj MSP-a i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

razvoj mspa i obrta2Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 29. kolovoza 2019. godine otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi) koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Prihvatljivi prijavitelji

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007, iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Potencijalni prijavitelji moraju biti registrirani najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program. Prijavitelji koji su osnovani 2017. godine ili ranije moraju imati barem jednog zaposlenog u prošloj godini.

Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju administrativnim uvjetima i uvjetima prihvatljivosti za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava osiguranih za ovaj Program.

Visina i intenzitet potpore

Najniža visina potpore koja se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, dok je najviša visina potpore koja se može dodijeliti 200.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojima davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

U proračunu Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta planirano je ukupno 7.500.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Programa, a raspodijeliti će se gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti i to:

- 40% sredstava (3.000.000,00 kuna) za područja razvrstana u prvu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

- 30% sredstava (2.250.000,00 kuna) za područja razvrstana u drugu skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

- 20% sredstava (1.500.000,00 kuna) za područja razvrstana u treću skupinu prema vrijednosti indeksa razvijenosti

- 10% sredstava (750.000,00 kuna) za područja razvrstana u četvrtu skupinu prema indeksu razvijenosti


Ulaganja koja su dozvoljena

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u sklopu ovog poziva su:

   - ulaganje u unapređenje proizvodnje
   - ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga
   - prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora
   - marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta
   - edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

Prihvatljivi troškovi

U okviru ovog poziva prihvatljivi su troškovi ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenja tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge; nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti; poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti; edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika; usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.); marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima – zakup, opremanje izložbenog prostora, oblikovanje proizvoda/usluga – dizajn, izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala).

Prihvatljivi su troškovi nastali od 1.1.2019. godine.

Bespovratna sredstava po ovom Programu ne mogu se dodijeliti za aktivnosti vezane uz ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koja podrazumijeva proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Popis područja

Popis područja jedinica lokalne samouprave (općine i gradovi) koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine


Bjelovarsko-bilogorska županija: Đulovac, Velika Pisanica, Dežanovac, Severin, Štefanje, Ivanska, Končanica, Šandrovac, Veliki Grđevac, Sirač, Grubišno Polje, Hercegovac, Garešnica

Brodsko-posavska županija: Okučani, Gornji Bogićevci, Stara Gradiška, Dragalić, Garčin

Karlovačka županija: Krnjak, Plaški, Cetingrad, Saborsko, Vojnić, Slunj, Lasinja, Barilović, Josipdol

Koprivničko-križevačka županija: Sokolovac, Rasinja, Peteranec

Ličko-senjska županija: Donji Lapac, Vrhovine, Udbina, Brinje, Perušić, Lovinac, Otočac

Međimurska županija: Orehovica, Podturen, Mala Subotica, Kotoriba

Osječko-baranjska županija: Jagodnjak, Levanjska Varoš, Šodolovci, Popovac, Draž, Podgorač, Viljevo, Trnava, Petlovac, Kneževi Vinogradi, Erdut, Koška, Vladislavci, Magadenovac, Darda, Punitovci, Čeminac, Beli Manastir, Ernestinovo, Bilje

Požeško-slavonska županija: Čaglin, Brestovac, Lipik, Pakrac

Primorsko-goranska županija: Vrbovsko

Sisačko-moslavačka županija: Gvozd, Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Sunja, Majur, Glina, Jasenovac, Hrvatska Kostajnica, Topusko, Petrinja

Splitsko-dalmatinska županija: Vrlika, Lećevica

Šibensko-kninska županija: Civljane, Ervenik, Biskupija, Kistanje, Skradin, Knin

Varaždinska županija: Petrijanec

Virovitičko-podravska županija: Voćin, Sopje, Gradina, Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš, Suhopolje, Lukač, Crnac, Zdenci, Čačinci, Slatina

Vukovarsko-srijemska županija: Gunja, Markušica, Drenovci, Tompojevci, Trpinja, Negoslavci, Borovo, Bogdanovci, Nijemci, Stari Jankovci, Tordinci, Lovas, Ilok, Tovarnik, Vukovar

Zadarska županija: Gračac, Lišane Ostrovičke, Obrovac, Benkovac, Polača

Prijave traju od 29. kolovoza do 27. rujna 2019. godine.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.