eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023

 

Usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019-2023

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje.

Četri mjere

Unutar Nacionalnog programa predložene su mjere Informiranje u državama članicama - kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU, Promidžba na tržištima trećih zemalja – kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima, Restrukturiranje i konverzija vinograda - kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda i Ulaganja - kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme.

Novosti u novom Programu

Kako bi se sredstva predviđena Programom iskoristila bolje nego u prethodnom programskom razdoblju u dogovoru s vinarima i vinogradarima novi je Program prilagođen potrebama i administrativno rasterećen jer je uvedena nova mjera Informiranje u državama članicama, s intenzitetom potpore od 80% od razine maksimalno prihvatljivih troškova; u svim mjerama, a s ciljem bržeg protoka financijskih sredstva u projektu, uvedena je isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu te će se ograničiti mogućnost višekratnih prolongacija projekta, koje su dovodile do smanjenog korištenja financijskih sredstva omotnice. U mjeri Rekonstrukcije i konverzije vinograda:

  • povećan je intenzitet potpore sa dosadašnjih 50% na 75% od razine maksimalno prihvatljivih troškova,
  • uvedena je nadoknada gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od 3 godine, što prije nije bilo uređeno,
  • uvedena je mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku nadoknađuje vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa) što prije nije bilo moguće.

Preporuka vinarima

S obzirom da Ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi i dalje osiguralo bespovratna sredstva, vinarima je preostalo da razumno i sa većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.


Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019-2023 - "Vinska omotnica"

PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

promocija vina tree zemljeOsnovni cilj mjere je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina. Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedena u Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici

– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar koji imaju godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji)

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna

– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina) koji imaju godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji)

Razina potpore

Ukupna visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini iznosi 1 milijun €. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna RH. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 €.

Isti korisnik tijekom trajanja ovog Nacionalnog programa unutar mjere Promidžba može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Ukupno trajanje projekta iznosi do tri godine, s mogućnošću jednog produljenja do dvije godine (ukupno pet godina).

Pojedini projekt mora se odnositi isključivo na jednu zemlju s tržišta trećih zemalja[1]. Ukoliko se pojedini projekt odnosi na promotivne aktivnosti koje nemaju opći karakter nego su namijenjene isključivo za pojedini proizvod, robnu marku ili samo jednog proizvođača ne mogu se odobriti sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti su:

1. Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet)

2. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing

3. Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

[1] Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur.

Natječaj se očekuje u prvom tromjesečju 2019. godine.