eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023

Prema neslužbenim podacima, unutar Nacionalnog programa potpore sektoru vina 2014-2018, iskorišten je samo dio sredstava (čitaj: bespovratno izgubljen dio koji nismo potrošili), dok su istovremeno preostala sredstva za 2017. i 2018 godinu već rezervirana za odobrene projekte u 2016. godini. Jednostavnim rječnikom, novaca više nema.

Slabe reakcije vinara

Takva je situacija posljedica načina i tehnike upravljanja sredstvima koju nameće EU (financijski se ne terete godine ugovaranja projekata, već godine njihove provedbe), ali i slabe reakcije vinara na početku razdoblja provedbe.

Konkretno, vinari su slabijim odazivom tijekom 2013., 2014. i 2015. godine uzrokovali apsorpcijski gubitak sredstava, dok su prijavljenim projektima tijekom 2016. godine alocirana gotovo sva predviđena sredstva u mjerama Investicije i Restrukturiranje za 2017. i 2018. godinu. Za mjeru Promidžbe u 2017. i 2018. ostalo je nešto raspoloživih  sredstava. Što sada?

Nove mjere i novi  natječaji

Ministarstvo poljoprivede trenutno je u procesu izrade prijedloga izmjena Programa 2014-2018, ali i pripreme novog prijedloga Programa za razdoblje 2019-2023. Usvajanje oba prijedloga Programa očekuje se tijekom prvog tromjesečja sljedeće godine. Time će se steći preduvjeti za nesmetan nastavak „Vinske omotnice“ i pravo na predodobravanje projekata na teret sredstava iz novog programskog razdoblja 2019-2023.

Iz toga slijedi, opet konkretno, da se u 2017. godini očekuju natječaji iz sve tri mjere, s tim da će se natječaj iz mjere Promidžbe objaviti ranije, u prvom polugodištu (i to iz Programa 2014-2018), dok se natječaji iz mjera Investicije i Restrukturiranje očekuju u drugom dijelu godine (iz Programa 2019-2023).

Na kraju, važno je spomenuti da se u prijedlogu izmjena Programa očekuju dvije nove mjere. Prva podrazumijeva Informiranje i promidžbu vina u EU, s ciljem informiranja potrošača o odgovornoj konzumaciji vina te o sustavima Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla. Druga nova mjera odnosi se na krčenje i ponovnu sadnju vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga (zlatna žutica) radi sprječavanja katastrofa u vinogradima.

Preporuka vinarima

S obzirom da ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi i dalje osigurala bespovratna sredstva, vinarima je preostalo da razumno i sa većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.


Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014-2018 - "Vinska omotnica"

PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA

promocija vina tree zemljeOsnovni cilj mjere je povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina. Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedena u Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici

– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar koji imaju godišnju proizvodnju veću od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji)

– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna

– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina) koji imaju godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji)

Razina potpore

Ukupna visina raspoloživih sredstava potpore u mjeri promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini iznosi 1 milijun €. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna RH. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 €. Minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 €.

Isti korisnik tijekom trajanja ovog Nacionalnog programa unutar mjere Promidžba može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Ukupno trajanje projekta iznosi do tri godine, s mogućnošću jednog produljenja do dvije godine (ukupno pet godina).

Pojedini projekt mora se odnositi isključivo na jednu zemlju s tržišta trećih zemalja[1]. Ukoliko se pojedini projekt odnosi na promotivne aktivnosti koje nemaju opći karakter nego su namijenjene isključivo za pojedini proizvod, robnu marku ili samo jednog proizvođača ne mogu se odobriti sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti su:

1. Objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet)

2. Odnosi s javnošću, promidžba i marketing

3. Izrada promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4. Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i drugim međunarodnim događanjima na tržištima trećih zemalja

[1] Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur.

Natječaj se očekuje u prvom tromjesečju 2017. godine.