eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

PODMJERA 6.4. - "Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima"

podmjera 6.4Potpora ulaganju u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti doprinosi unapređenju gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, održavanju i stvaranju novih radnih mjesta i povećanje prihoda gospodarskih subjekata. Cilj diversifikacije je potaknuti ekonomsku aktivnost koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima.

Prihvatljivi projekti za ulaganja u sektore:

1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)

2. tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)

3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu, društvenim djelatnostima, intelektualne usluge (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i

4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda koji nisu obuhvaćeni Dodatkom I Ugovora o funkcioniranju EU (građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda)

Intenzitet potpore

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Isplata potpore može biti jednokratna ili u dvije rate. Maksimalni iznos prve rate iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore.

Korisnik može tražiti predujam za investicije i to do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Isplata predujma mora biti popraćena uspostavom bankovnog jamstva u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi maksimalno dvije rate.

Visina potpore

a) minimalni iznos javne potpore koju korisnik može tražiti po prijavljenom projektu iznosi 3.500 eura u protuvrijednosti u kunama,

b) maksimalni iznos javne potpore po prijavljenom korisniku iznosi 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine (primjena „de minimis“ pravila)

Osnovni uvjeti prihvatljivosti

(1) Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja projekta.

(2) Korisnik mora posjedovati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt izdan od nadležnog tijela iz sektora ruralnog turizma, prerade i/ili marketinga i tradicijskih i umjetničkih obrta

(3) Korisnik obavezno mora izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta

(4) Korisnik obavezno mora definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

- razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih radnih mjesta ili

- razvoj nepostojeće poljoprivredne djelatnosti uz stvaranje novih radnih mjesta

(5) Korisnik u trenutku podnošenja projekta mora pripadati ekonomskoj veličini  poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura.

(6) Ulaganje se provodi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi sjedište korisnika.

(7) Prihvatljiva ulaganja moraju biti u skladu s važećim strateškim i planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave u kojoj se provodi ulaganje.

(8) Djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede "C" i "D"

(9) Provođenje ulaganja ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira uključuju stručnu spremu, radno iskustvo prijavitelja te stvaranje novih radnih mjesta, uključujući samozapošljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kriteriji ocjenjivanja ovise također i o veličini gospodarstva, sektorskom kriteriju i lokaciji ulaganja prema indeksu razvijenosti JLS-a.

Natječaj u najavi za prosinac!

 

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308
info@eufondovi.hr

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.