eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

PODMJERA 6.2. „POTPORA ULAGANJU U POKRETANJE NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

podmjera 6.2. 430x268

Cilj je ovoga natječaja potaknuti pokretanje nove nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima u ruralnim područjima. Natječaj će pridonijeti boljem korištenju proizvodnih kapaciteta i rada članova gospodarstva te poboljšanju njihovih gospodarskih rezultata u cilju povećanja ekonomske održivosti gospodarstva. Također, natječaj će doprinijeti otvaranju novih  radnih mjesta, podizanju kvalitete života ruralnog stanovništva te sveobuhvatnom održivom razvoju ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici za dodjelu potpore su poljoprivredna gospodarstva do 49 zaposlenih, ekonomske veličine od najmanje 1.000 eura upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja Zahtjeva za potporu koja pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnom području s manje od 5.000 stanovnika, sljedećih organizacijskih oblika:

        - Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

        - Obrt

        - Trgovačko društvo (isključujući društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

        - Zadruga

Prihvatljive aktivnosti i troškovi po sektorima

1. Prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (koji nisu dio Priloga I Ugovora)

 • Građenje i/ili opremanje objekta za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju te marketing proizvoda (izrada web stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala)

2. Pružanje usluga u ruralnim područjima

 • Nabava opreme za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve namijenjene pružanju usluga u poljoprivrednim, komunalnim i građevinskim poslovima
 • Građenje i/ili opremanje:
 1. Dječjeg vrtića
 2. Igraonice za djecu
 3. Građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe
 4. Građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva
 5. Sportsko-rekreativnih građevina
 6. Građevine za pružanje veterinarskih usluga
 7. IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga
 8. Građevine za pranje, kemijsko čišćenje i održavanje objekata
 9. Frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela
 • Kupnja vozila u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) pri čemu Korisnik mora imati sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km²-

3. Tradicijski i umjetnički obrti 

 • Građenje i/ili opremanje građevina za proizvodnju i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta i suvenira

4. Turizam* u ruralnom području

 • Građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti (najviše 20 spavaćih mjesta) osim hotela, planinarskog doma, lovačkog doma, učeničkog doma studentskog doma, akademisa, bara, objekta jednostavnih usluga
 • Kupnja domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe te pripadajuće opreme
 • Kupnja plovila za pružanje turističkih usluga
 • Kupnja bicikla za pružanje turističkih usluga

* ulaganja u turizam prihvatljiva su samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede

Visina potpore

Potpora iznosi fiksnih 50.000 EUR. Isplata potpore u dvije rate:

a) prva rata 50% (avans na početku ulaganja)

b) druga rata 50% (na kraju ulaganja, nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu)

Trajanje projekta

Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Potpora korisniku u okviru ove podmjere može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020.