eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

PODMJERA 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

požar 430x268Požarima uzrokovane velike materijalne štete na poljoprivrednim površinama dijelom će se moći sanirati i iz Programa ruralnog razvoja. Podmjera 5.2. namijenjena je svim poljoprivrednicima s područja RH čija su gospodarstva smještena u jedinicama lokalne samouprave koje su proglasile elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj. Cilj je ove podmjere omogućiti takvim gospodarstvima obnovu vlastitih zemljišta i proizvodnog potencijala te nastavak poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika kojima je, uslijed elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja, uništeno najmanje 30% poljoprivrednog potencijala.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

  • Investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
  • Građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
  • Popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  • Nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja
  • Kupnja i sadnja sadnica višegodišnjih nasada
  • Označavanje ulaganja
  • Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova)

Kada govorimo o poljoprivrednom potencijalu koji se obnavlja, pod time se, primjerice, smatra poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od ukupno 500 stabala maslina takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ovog natječaja, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje.

Nadalje, da bi zadovoljio uvjete natječaja poljoprivrednik treba prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika. U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Visina i intenzitet potpore

Predviđeni iznos raspoloživih sredstava je 150.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja.

Intenzitet potpore iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a sukladno procjeni štete koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete.

Ističemo da je natječaj namijenjen obnovi poljoprivrednog potencijala i nije mu cilj nadoknada nastale štete. Nakon završetka natječaja i obrade svih prijava, na proljeće 2018. godine predviđene su isplate po stvarnim troškovima obnove poljoprivrednog potencijala (nastalim nakon podnošenja zahtjeva za potporu). Nakon konačne isplate korisnik je u obvezi narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Rok za podnošenje prijave

Prijave je moguće podnijeti do 02. siječnja 2018. godine.