eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 
 
Podmjera 4.2. – „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“
 
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - objekti
za proizvodnju ulja
maslinovo ulje 430x268Cilj je ovog natječaja omogućiti povećanje vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, ulja, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada isključiva djelatnost. Natječaj će pridonijeti povećanju konkurentnosti proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta. Također, natječaj doprinosi unaprjeđenju postupaka prerade, uvođenju novih tehničko-tehnoloških rješenja, integraciji poljoprivrednika u poljoprivredno-prehrambeni lanac te organiziranju proizvođača i promicanju proizvoda na tržištu.
Prihvatljivi projekti
U sklopu ovog Natječaja prihvatljivi su projekti za ulaganja u objekte za proizvodnju ulja od: 
a) maslina 
b) tikva (buča) uljarica i 
c) voća uključujući koštice (sjemenke) grožđa 
Prihvatljivi korisnici
Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući i početnike
b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda
d) zajednički projekti - ulaganja provedena od strane 2 (dva) ili više vlasnički i upravljački neovisnih partnera uključenih u pripremu i provedbu jednog projekta 
Prihvatljivi troškovi
Unutar ovog natječaja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
  • Građenje/rekonstrukcija objekata:
- za preradu 
- za pripremu sirovine za preradu
- za proces prerade sirovine u ulje
- za pakiranje i skladištenje ulja
- laboratorija za vlastite potrebe
- za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (kiosk, drvena kućica, štand, kušaonica)
- za preradu nusproizvoda nastalih u procesu proizvodnje ulja (skladište gotovih proizvoda od ulja)
- za obrađu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
- za čuvanje/spremanje vozila i poljoprivrednih strojeva
- ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
  • Oprema, vozila i poljoprivredni strojevi:
- za manipulaciju i transport sirovina u objektu i unutar kruga objekta
- za manipulaciju i transport gotovih proizvoda u objektu i unutar kruga objekta
- oprema za čišćenje/poliranje/pranje sirovine
- oprema za prešanje
- linije za punjenje ulja
- oprema za fizikalnu, kemijsku i biološku obradu otpadnih voda
- oprema za odvajanje komine od koštice
- oprema za čišćenje i dezinfekciju gospodarskih vozila
- oprema za sigurnosne i vatrogasne sustave
- kolica za transport proizvoda
- gospodarska vozila
- ostali poljoprivredni strojevi i oprema u funkciji djelatnosti prerade
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekata do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
  • Opći troškovi (troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu)
Visina potpore
  • minimalna potpora iznosi 15.000 EUR
  • maksimalna potpora iznosi 600.000 EUR
najviša vrijednost potpore za korisnike početnike* iznosi do 200.000 EUR
* Početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine
Intezitet potpore
- Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Kriteriji odabira
Kriteriji odabira ovise o vrsti i kompleksnosti ulaganja, uspješnosti poslovanja korisnika te lokaciji ulaganja prema indeksu razvijenosti JLS-a. Većim brojem bodova ocjenjuju se korisnici koji su mikro poduzeća, čija ulaganja doprinose novom zapošljavanju i koji posluju uspješno i dulje od 10 godina. Prednost također imaju oni korisnici koji ulažu u proizvodnju maslinovog ulja, prerađuju vlastite sirovine i u sustavu su ekološke proizvodnje. Važni kriteriji odabira predstavljaju oni projekti koji ulaganjem stvaraju proizvode s novom dodanom vrijednošću, koji unapređenjem tehničko-tehnoloških procesa utječu na povećanje produktivnosti i smanjenje utroška energije. 
Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijava na natječaj je od 30. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.
 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308
info@eufondovi.hr

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
dodatne informacije u redu