eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

PODMJERA 6.3. - "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" (6/2018)

mjera 6.3Cilje ove operacije je pružanje pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju ali im nedostaju glavni resursi. Potpora će pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Cijena izrade projektne dokumentacije

Naša cijena izrade projektne dokumentacije u ovom natječaju ista je za sve korisnike i iznosi 3.800 kuna.

Korisnici

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstava (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja pripadaju razredima veličine 2 i 3 tj. ona koja iskazuju ukupni standardni ekonomski rezultat poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 EUR.

Prihvatljivi troškovi

Unutar ove potpore prihvatljive su sve djelatnosti poljoprivredne proizvodnje sukladno Zakonu o poljoprivredi:

- kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja i sjemena te sadnog materijala

- kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (nove ili rabljene)

- kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada; uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe

- kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira prijavljenih projekata propisani su Pravilnikom kroz sljedeće kategorije:

a) društvene

b) gospodarske

c) regionalne

d) okolišne

Visina potpore i način isplate

Bespovratna potpora iznosi fiksnih 113.389,50 kuna po korisniku. Temelj za dodjelu potpore je poslovni plan koji u okviru ekonomskog vijeka treba opravdati financijsku održivost i likvidnost projekta. Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše tri godine:

1. isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrenih bespovratnih sredstava nakon odluke o dodjeli potpore

2. isplata druge rate u iznosu od 50% nakon provedenih aktivnosti ulaganja prikazanih u poslovnom planu

Obaveze poljoprivrednika

Za obrt poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.  Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore. Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u tipu operacije 6.3.1. smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64.

Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne smije se promijeniti do izvršenja konačne isplate potpore. Nositelj je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti u upisano u Upisnik poljoprivrednika i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet godina nakon isplate zadnje rate potpore iz ovog tipa operacije. Pod aktivnim bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se da se poljoprivredno gospodarstvo bavi najmanje onom vrstom poljoprivredne proizvodnje za koju je zatražena potpora u tipu operacije 6.3.1. Kad je u poslovnom planu zatražena potpora samo za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom se smatra bavljenje najmanje poljoprivrednom proizvodnjom koje je poljoprivredno gospodarstvo imalo kod podnošenja Zahtjeva za potporu. Najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

Prednost pri ocjenjivanju

Nositelji poljoprivrednog gospodarstva ili članovi OPG-a koji se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu vode u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili koji su osigurani po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednici) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ostvarit će dodatne bodove i prednost pri ocjenjivanju.

Također, kriteriji odabira prvenstvo daju projektima koji se provode na području gradova i općina sa nižim stupnjem razvijenosti te na udaljenim i izoliranim područjima (otoci i brdsko-planinsko područje). Navedeni kriteriji zajedno nose gotovo polovicu bodova. Većim brojem bodova ocjenit će se i projekti koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš tj. oni čije se aktivnosti odnose na obnovljive izvore i/ili uštedu energije (10-30% ulaganja). U slučaju da dva ili više zahtjeva za potporu imaju isti broj bodova prednost na listi imaju zahtjevi s ranijim vremenom podnošenja na natječaj.

Rok za prijavu