eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

 

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

mjera421Cilj je ovog natječaja omogućiti povećanje vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Natječaj će pridonijeti povećanju konkurentnosti proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta. Također, natječaj doprinosi unaprjeđenju postupaka prerade, uvođenju novih tehničko-tehnoloških rješenja, integraciji poljoprivrednika u poljoprivredno-prehrambeni lanac te organiziranju proizvođača i promicanju proizvoda na tržištu.

Prihvatljivi korisnici

- Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

- Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda

- Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi

Građenje / rekonstrukcija / opremanje objekata za:

- poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko

- klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa i jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

- sabiranje / sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

- preradu voća, povrća, grožđa (oism za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje

- preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

- preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

- preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

- preradu ostalih poljoprivrednih proizvoda s pripadajućom vanjskom i unutranjom infrastrukturom

- ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade

- objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda

- objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom

- laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade

- kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

- kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

Visina potpore

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

- za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR

- za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR

- za početnike* najviša vrijednost po projektu može iznositi do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore

Intezitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Korisnik je u obvezi iz vlastitih i/ili drugih izvora osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa dodijeljene potpore i ukupnih troškova projekta.

Trajanje projekta

Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12:00 sati i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12:00 sati.

*Početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine.

      Cijena izrade projekata

Cijena izrade projekata, što uključuje pripremu poslovnog plana i ostale projektne dokumentacije, temelji se na odredbama i praksi Pravilnika o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2. Potpora za Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljopriovrednih proizvoda, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i iznosi do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta:

      - projekti do 1.000.000 kuna - 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

      - projekti od 1.000.000 - 5.000.000 kuna - 1,5%  od ukupno prihvatljivih troškova projekta

      - projekti od 5.000.000 - 15.000.000 kuna - 1%  od ukupno prihvatljivih troškova projekta

      - projekti preko 15.000.000 kuna - 0,5%  od ukupno prihvatljivih troškova projekta

 

 

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije (U NAJAVI)

Korisnici

Fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom poljoprivrednih proizvoda.

Prihvatljivi troškovi

- ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.

Visina potpore

Od 10.000 do 1.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti

Intenzitet potpore

Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:

- ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP),

- ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.