EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Ulaganje u povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma

      

kamp

Konkurentnost turističkog gospodarstva

U skladu su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim planovima te nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, Ministarstvo turizma raspisalo je Javni poziv za povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma. Ciljevi ovog Poziva su unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratna sredstva putem ovog natječaja dodjeljivat će se subjektima malog gospodarstva (d.o.o., obrti, OPG, zadruge) za ulaganja u poboljšanje turističke ponude, povećanja kvalitete ugostiteljskih objekata i razvoj inovativnih turističkih proizvoda.

NAPOMENA: Privatni iznajmljivači nisu prihvatljivi prijavitelji.

Mjere Programa konkurentnosti turističkog gospodarstva

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva provodi se kroz sljedeće mjere:

Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: hotela, kampova; ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj (hostela, apartmana, kuća za odmor, planinarskih domova); ugostiteljskih objekata na OPG-ima (vinotočje/kušaonica, apartmana, ruralne kuće za odmor)

Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma (cikloturizam, pustolovni turizam, adrenalinski parkovi, golf, geoturizam, kreativni turizam, aktivni turizam, turizam hrane i vina)

Mjera C - dostupnost i sigurnost (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje, web i mobilne akplikacije za digitalnu komunikaciju s gostima, višejezičnost i dostupnost 24/7, aplikacije vezane za povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti destinacijske ponude)

Mjera D – prepoznatljivost – ulaganja kroz turizam (prodajno-izložbenih prostora u hotelima i marinama, izletišta, tematskih ruta, vinotočja) za plasman proizvoda koji imaju oznaku „Hrvatski otočni proizvod“

NAPOMENA: Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti jedan projekt, s izuzetkom Mjere C i D koje se mogu kombinirati s mjerama A i B.

Prihvatljive aktivnosti

Mjera A: Hoteli

- Prihvatljivi subjekti: d.o.o., obrti i zadruge

 • Ulaganje u povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata
 • Unapređenje dodatnih sadržaja (bazena, wellnesa i drugih tematskih sadržaja)
 • Ulaganje u realizaciju dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih oznaka posebnog standarda (Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel bike i drugi)
 • Ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2018. i 2019. god. u dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“
 • Podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete „Kvaliteta Quality“
 • Ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2018. i 2019. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel
 • Ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“

Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti

Mjera A: Kampovi

- Prihvatljivi subjekti: d.o.o., obrti i zadruge

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu (min. 3)
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam i dostizanje uvjeta za oznaku BIKE, sadržaji za djecu, bazeni
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“

Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti

Mjera A: Ostali ugostiteljski objekti (Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj)

- Prihvatljivi subjekti: d.o.o., obrti i zadruge

 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ (izgradnja i opremanje infrastrukture za wellnes i druge tematske sadržaje)
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

Mjera A: OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

Prihvatljivi subjekti:

- OPG - obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u
- PG - poljoprivredno gospodarstvo (trgovačka društva, obrti i zadruge) samo za kušaonice

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a registriranog za ugostiteljske i/ili turističke usluge
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja na postojećem OPG-u ili PG-u
 • investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji ugostiteljske i /ili turističke djelatnosti na postojećem OPG-u
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17): sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni i drugi.
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

Mjera B: Razvoj posebnih oblika turizma

- Prihvatljivi subjekti: d.o.o., obrti i zadruge

 • cikloturizam kroz ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uređenje bike odmorišta s pametnom klupom, priručnim alatom, punjačem za e-bicikle i druge potrebne infrastrukture
 • razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma sukladno popisu aktivnosti pustolovnog i aktivnog turizma
 • uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih, sportsko-rekreativnih i tematskih parkova, golf igrališta i vježbališta te umjetnih atrakcija
 • „mali ploveći hoteli“ - obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje
 • uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma)

Mjera C: Dostupnost i sigurnost

- Prihvatljivi subjekti: d.o.o., obrti i zadruge

 • Provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima, što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata, marina i brodova s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije
 • Ulaganje u inovativne IT tehnologije: web i mobilne aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima (isključujući web stranice)

Mjera D: Prepoznatljivost

- Prihvatljivi subjekti: d.o.o., obrti, zadruge,

OPG (samo za ulaganja pod točkom 2 - izletišta, kušaonice, vinotočja)

 • Opremanje prodajno-izložbenih prostora u hotelima i kampovima na otocima i u marinama za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
 • Ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ od strane proizvođača predmetnih proizvoda na otocima
 • Realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka
 • Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata
 • Sufinanciranje promotivnih aktivnosti vezanih za prepoznatljivost pojedinih posebnih oblika turizma

Iznos i intenzitet potpore

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu iznosi 20.000 kuna a najviši 400.000 kuna. Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, pod točkom 1. za automatski vanjski defibrilator (AED) kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu

Prijave traju od 28. siječnja do 1. ožujka 2019. godine.

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.