eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023

 

Usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019-2023

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine usvojen je Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje.

Četri mjere

Unutar Nacionalnog programa predložene su mjere Informiranje u državama članicama - kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU, Promidžba na tržištima trećih zemalja – kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima, Restrukturiranje i konverzija vinograda - kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda i Ulaganja - kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme.

Novosti u novom Programu

Kako bi se sredstva predviđena Programom iskoristila bolje nego u prethodnom programskom razdoblju u dogovoru s vinarima i vinogradarima novi je Program prilagođen potrebama i administrativno rasterećen jer je uvedena nova mjera Informiranje u državama članicama, s intenzitetom potpore od 80% od razine maksimalno prihvatljivih troškova; u svim mjerama, a s ciljem bržeg protoka financijskih sredstva u projektu, uvedena je isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu te će se ograničiti mogućnost višekratnih prolongacija projekta, koje su dovodile do smanjenog korištenja financijskih sredstva omotnice. U mjeri Rekonstrukcije i konverzije vinograda:

  • povećan je intenzitet potpore sa dosadašnjih 50% na 75% od razine maksimalno prihvatljivih troškova,
  • uvedena je nadoknada gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od 3 godine, što prije nije bilo uređeno,
  • uvedena je mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku nadoknađuje vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa) što prije nije bilo moguće.

Preporuka vinarima

S obzirom da Ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi i dalje osiguralo bespovratna sredstva, vinarima je preostalo da razumno i sa većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.

 

Investicije u vinarije i marketing vina

 

vinarijaCiljevi mjere su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici sredstava su fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar, koje se bave proizvodnjom ili prodajom vina, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Preduvjet:

- fizičke osobe obveznici  poreza na dohodak/poreza na dobit

- mikro, mala, srednja i velika poduzeća

Razina i visina potpore

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR. Maksimalni iznos potpore:

- EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)

- EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR

- EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više

Razina potpore:

- za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova

- za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova

- za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24 % prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za mjeru Investicije su:

1. izgradnja/rekonstrukcija/ poboljšanje nepokretne imovine

2. kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalnih softvera

3. troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova

4. opći troškovi (arhitekti, inžinjeri, konzultanti, studije izvedivosti)

Jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje, troškovi redovitog održavanja opreme, zgrada i postrojenja nisu prihvatljive aktivnosti i za navedene se ne može ostvariti potpora.

Ukoliko se gradi novi podrum/vinarija, a u trenutku podnošenja prijave u tijeku je postupak izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, isti se mora priložiti najkasnije uz zahtjev za isplatu (nakon završetka projekta) tj dovoljno je da Podnositelj na početku projekta ima potvrdu da je zatražio izdavanje dokumenta kojim se odobrava građenje. Isti dokument na kraju projekta mora biti ishođen i priložen.

Natječaj se očekuje u prvom dijelu 2019. godine.