eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Investicije u vinarije i marketing vina

 

vinarijaCiljevi mjere su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici sredstava su fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar, koje se bave proizvodnjom ili prodajom vina, organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Preduvjet:

- fizičke osobe obveznici  poreza na dohodak/poreza na dobit

- mikro, mala, srednja i velika poduzeća

Razina i visina potpore

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR. Maksimalni iznos potpore:

- EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)

- EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR

- EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više

Razina potpore:

- za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova

- za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova

- za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24 % prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za mjeru Investicije su:

1. izgradnja/rekonstrukcija/ poboljšanje nepokretne imovine

2. kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalnih softvera

3. troškovi kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracija zajedničkih žigova

4. opći troškovi (arhitekti, inžinjeri, konzultanti, studije izvedivosti)

Jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje, troškovi redovitog održavanja opreme, zgrada i postrojenja nisu prihvatljive aktivnosti i za navedene se ne može ostvariti potpora.

Ukoliko se gradi novi podrum/vinarija, a u trenutku podnošenja prijave u tijeku je postupak izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, isti se mora priložiti najkasnije uz zahtjev za isplatu (nakon završetka projekta) tj dovoljno je da Podnositelj na početku projekta ima potvrdu da je zatražio izdavanje dokumenta kojim se odobrava građenje. Isti dokument na kraju projekta mora biti ishođen i priložen.

Adaptacija nije prihvatljivo ulaganje !

Rok za podnošenje prijava

Prijave na Natječaj se podnose do 6. srpnja 2018. godine.