eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

U pripremi nova vinska omotnica 2019-2023

Prema neslužbenim podacima, unutar Nacionalnog programa potpore sektoru vina 2014-2018, iskorišten je samo dio sredstava (čitaj: bespovratno izgubljen dio koji nismo potrošili), dok su istovremeno preostala sredstva za 2017. i 2018 godinu već rezervirana za odobrene projekte u 2016. godini. Jednostavnim rječnikom, novaca više nema.

Slabe reakcije vinara

Takva je situacija posljedica načina i tehnike upravljanja sredstvima koju nameće EU (financijski se ne terete godine ugovaranja projekata, već godine njihove provedbe), ali i slabe reakcije vinara na početku razdoblja provedbe.

Konkretno, vinari su slabijim odazivom tijekom 2013., 2014. i 2015. godine uzrokovali apsorpcijski gubitak sredstava, dok su prijavljenim projektima tijekom 2016. godine alocirana gotovo sva predviđena sredstva u mjerama Investicije i Restrukturiranje za 2017. i 2018. godinu. Za mjeru Promidžbe u 2017. i 2018. ostalo je nešto raspoloživih  sredstava. Što sada?

Nove mjere i novi  natječaji

Ministarstvo poljoprivede trenutno je u procesu izrade prijedloga izmjena Programa 2014-2018, ali i pripreme novog prijedloga Programa za razdoblje 2019-2023. Usvajanje oba prijedloga Programa očekuje se tijekom prvog tromjesečja sljedeće godine. Time će se steći preduvjeti za nesmetan nastavak „Vinske omotnice“ i pravo na predodobravanje projekata na teret sredstava iz novog programskog razdoblja 2019-2023.

Iz toga slijedi, opet konkretno, da se u 2017. godini očekuju natječaji iz sve tri mjere, s tim da će se natječaj iz mjere Promidžbe objaviti ranije, u prvom polugodištu (i to iz Programa 2014-2018), dok se natječaji iz mjera Investicije i Restrukturiranje očekuju u drugom dijelu godine (iz Programa 2019-2023).

Na kraju, važno je spomenuti da se u prijedlogu izmjena Programa očekuju dvije nove mjere. Prva podrazumijeva Informiranje i promidžbu vina u EU, s ciljem informiranja potrošača o odgovornoj konzumaciji vina te o sustavima Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla. Druga nova mjera odnosi se na krčenje i ponovnu sadnju vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga (zlatna žutica) radi sprječavanja katastrofa u vinogradima.

Preporuka vinarima

S obzirom da ministarstvo poljoprivrede čini sve da bi i dalje osigurala bespovratna sredstva, vinarima je preostalo da razumno i sa većom odlučnošću pristupe korištenju potpora u svojim planovima i investicijama. To naravno znači – pripremiti projekte na vrijeme i biti spreman kad se natječaj otvori.


Investicije u vinarije i marketing vina

vinarijaCiljevi mjere su povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju vinogradarskih tehnika, kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Investicije u vinarije i marketing vina su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar:

- fizičke osobe obveznici  poreza na dohodak/poreza na dobit

- mikro, mala, srednja i velika poduzeća

Podnositelj prijave koji je u razdoblju koje prethodi godini podnošenja prijave u svojim poslovnim knjigama iskazao gubitak, može biti prihvatljiv podnositelj ukoliko kroz prijavu dokaže da će provedbom projekta gubitak anulirati.

Podnositelji prijava kojima je poslovni račun bio blokiran u posljednjih šest (6) mjeseci više od trideset (30) dana ili više od dvadeset (20) dana kontinuirano, nisu prihvatljivi u mjeri Investicija u vinarije i marketing vina.

Razina i visina potpore

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su 3.000.000 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR. Maksimalni iznos potpore:

- EUR 1.500.000 za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe)

- EUR 750.000 za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR

- EUR 550.000 za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više

Razina potpore:

- za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50 % prihvatljivih troškova

- za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % prihvatljivih troškova

- za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više potpora iznosi 24 % prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za mjeru Investicije su:

1. izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine

2. kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe

3. opći troškovi (arhitekti, inžinjeri, konzultanti, studije, patenti, licence)

Jednostavne zamjene opreme koje predstavljaju zamjenu postojeće opreme bez poboljšanja tehnologije proizvodnje, troškovi redovitog održavanja opreme, zgrada i postrojenja nisu prihvatljive aktivnosti i za navedene se ne može ostvariti potpora.

Ukoliko se gradi novi podrum/vinarija, a u trenutku podnošenja prijave u tijeku je postupak izdavanja dokumenta kojim se odobrava građenje, isti se mora priložiti najkasnije uz zahtjev za isplatu (nakon završetka projekta) tj dovoljno je da Podnositelj na početku projekta ima potvrdu da je zatražio izdavanje dokumenta kojim se odobrava građenje. Isti dokument na kraju projekta mora biti ishođen i priložen.

Adaptacija, uređenje ili obnova podruma nije prihvatljivo ulaganje !!!

Natječaj se očekuje u drugom dijelu 2017. godine.

Ovdje možete naći informacije o drugim mjerama iz Vinske omotnice:

Restrukturiranje i konverzija vinograda.

Promidžba na tržištima trećih zemalja.