EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

energetska ucinkovitost proizvodnjaU najavi je objava Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Cilj Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prijavitelji

- Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. Prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljka 05-09 te područja C, odjeljka 13-33.
- Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana u trenutku podnošenja projektnog prijedloga
- Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na određeno ili neodređeno vrijeme u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga
- Prijavitelj mora iskazati pozitivan EBITDA (EBITDA = poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija). Navedeni podaci izračunavaju se prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave.

Intenzitet i visina potpore

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 266.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 350.000,00 HRK, dok je najviši predviđeni iznos po projektnom prijedlogu 20.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je od 45% do 85%, ovisno o veličini poduzeća i kategoriji aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti i izdaci

Kategorije aktivnosti:

a.) priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije (85% potpore)
b.) mjere energetske učinkovitosti (od 45% do 65% potpore)
c.) mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju (od 60% do 80% potpore)
d.) mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (od 45% do 80%)
e.) upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost (85% potpore)

Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije

- izrada Prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga
- izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova
- izrada ostale projektno – tehničke dokumentacije
- provedba energetskog pregleda poduzeća

Energetska obnova

- podaktivnost I. Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima – uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona, poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije, uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu, revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem / hlađenjem, zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije, uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava, poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici, revitalizacija električnih instalacija, pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije, sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti, postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije te trigeneracije, postavljanje novih sustava za proizvodnju električne energije iz energije: sunca, vjetra, biogoriva ili geotermalne energije, postavljanje novih sustava za proizvodnju: toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa: toplinskim sunčanim kolektorima, kotlovima na čvrstu biomasu, dizalicama topline te geotermalnim izmjenjivačima topline

- Podaktivnost II. Energetska obnova zgrada – obnova ovojnice zgrade (toplinska izolacija, zamjena ili obnova vanjske stolarije, zamjena ili obnova svjetlosnih otvora), obnova tehničkih sustava zgrade, upravljanje energijom, optimizacija procesa, korištenje obnovljivih izvora energije, uporaba visokoučinkovite kogeneracije

Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

- upravljanje aktivnostima projekta
- administracija i tehnička koordinacija
- financijsko upravljanje
- izvještavanje
- investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon
- stručni nadzor građenja
- ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta
- aktivnosti informiranja i vidljivosti

Rok za prijavu

Službena objava Poziva očekuje se u prvoj polovici listopada 2020. godine, stoga još uvijek postoji mogućnost izmjene određenih dijelova Poziva.

 Izvor slike: Designed by jcomp / Freepik

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.