eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

Certifikacijom proizvoda do tržišta (4/2018)

certifikacija 430x268Cilj je natječaja pridonijeti aktivnostima malih i srednjih poduzeća da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti, doprinosi se da mala i srednja poduzeća iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prijavitelji

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća (1-249 zaposlenih).

Za uspješnu primjenu projekta, prijavitelji trebaju ostvariti pokazatelje neposrednih rezultata kao što su broj certificiranih proizvoda, povećanje prihpoda od prodaje, povećani prihod od izvoza, itd...

Kome potpore nisu namijenjene

Između ostaloga, u okviru ovog natječaja, potpora se ne može dodijeliti:

- velikim poduzećima

- prijaviteljima koji su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u 2017. godini

- prijaviteljima koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje

- prijaviteljima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture

- prijaviteljima koji imaju iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću u 2016. godini

- prijaviteljima koji vode poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak kojima je ukupni godišnji iznos primitaka manji od ukupnog iznosa izdataka u 2016. godini

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovoga natječaja odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje:

- troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije

- prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti

- troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti

- ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti

- troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti

- troškovi u svezi sa ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Neprihvatljivi troškovi

Između ostalih, neprihvatljivi troškovi prijavitelja su:

- troškovi vezani za održavanje postojeće isprave o sukladnosti

- troškovi uvođenja znakova kvalitete

- troškovi uvođenja i održavanja normi za sustave upravljanja i procesa

- troškovi akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti

- troškovi osoblja kao dio troškova provedbe projekta

Intenzitet i visina potpore

Intenzitet potpore određen je prema veličini poduzeća i iznosi:

- 65% za srednja poduzeća

- 85% za mikro i mala poduzeća

Najniži iznos bespovratne potpore je 20.000,00 HRK dok najviši iznos, koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku, iznosi 1.000.000,00 HRK.

Trajanje projekta

Trajanje projekta ne može biti duže duže od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.

Rok za prijavu

Projekti se mogu prijavljivati na natječaj od 16. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.