eufondovi.hr transparent

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 
 

Podmjera 4.2. – „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“
 
4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“
solar paneli 430x268Cilj ovog natječaja je povećanje učinkovitosti korištenja energije. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prvi put je u ovom programskom razdoblju objavila natječaj kojim se poljoprivrednim gospodarstvenicima omogućuje ulaganje u OIE ovakvog tipa. Prihvatljivim korisnicima dozvoljene su investicije za izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona. 
Prihvatljivi korisnici
Prihvatljivi korisnici su mikro, mala, srednja i velika poduzeća, odnosno fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda/upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana, a registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda najkasnije do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.
Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije
Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom.
- Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu/gospodarstva mora: 
a) imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva, 
b) imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva/gospodarstva.  
- Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti na proizvodnom postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena mjerna oprema, najkasnije do kraja provedbe projekta.
Prihvatljivi troškovi
- građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za potrebe vlastitih proizvodnih pogona za: 
- proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
- prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce)
- obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom
- nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom
Visina potpore
- minimalna potpora iznosi 15.000 EUR
- maksimalna potpora iznosi 400.000 EUR
Najviša vrijednost potpore za korisnike početnike* iznosi do 200.000 EUR
* Početnik je korisnik koji u trenutku objave natječaja posluje u djelatnosti prerade kraće od dvije godine
Intezitet potpore
Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova.
Način podnošenja zahtjeva za potporu
Zahtjev za potporu sastoji se od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.
Kriteriji odabira
Kriterij odabira ovisi o veličini gospodarstva i dužini poslovanja korisnika, učinkovitosti u korištenju OIE te lokaciji ulaganja prema indeksu razvijenosti JLS-a. Većim brojem bodova ocjenjuju se korisnici koji su mikro i mali subjekti s dužinom poslovanja 10 i više godina, koji ulažu u sektor mesa i mlijeka ili voća, povrća, grožđa i maslina, koji koriste kogenaracijsko postrojenje te koji ostvaruju udio OIE veći od 80% u ukupnoj potrošnji na kraju ulaganja. 
Rok za prijavu
Podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu moguće je od 30. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 5. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.
 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308
info@eufondovi.hr

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.
dodatne informacije u redu