EUfondovihr

Želite li primati informacije o natječajima i mogućnostima financiranja?
captcha 

 

4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo

Tovno govedarstvo

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće), minimalne ekonomske veličine od 8.000 EUR (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga)

Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivima se smatraju troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

U slučaju ulaganja u kupnju zemljišta i/ili objekata u svrhu realizacije projekta, iznos troškova uspoređuje se s Elaboratom procjene tržišne vrijednosti nekretnine, ovjerenim od ovlaštenog sudskog vještaka, kojeg dostavlja korisnik u zahtjevu za potporu. Ako je iznos iz Elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine niži od iznosa navedenog u predugovoru/ugovoru o kupoprodaji nekretnina, prihvatljiv iznos za kupnju zemljišta i/ili objekata je iznos naveden u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Prihvatljive aktivnosti

 • Građenje, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (uključuje građevinske, obrtničke i instalaterske radove, uređenje okoliša i pristupnih puteva)
 • Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu proizvodnju
 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti (građenje, rekonstrukcija, opremanje)
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1.siječnja 2014.g.
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17-Uredbe (EUR) BR. 1305/2013
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.
  a. troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
  b. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna i
  c. troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo
 • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

       Neprihvatljivi troškovi

 • Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, oprema i gospodarska
 • vozila svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju, prava na plaćanje, kupnja životinja, kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu 
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje, zemljišta/objekata, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili
 • plaćanje gotovim novcem
 • mehanizacija za primarnu i dopunsku obradu tla, košnju i sušenje.

Visina i intenzitet potpore

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  a) do 100.000 EUR za korisnike početnike
  b) do 200.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
  c) do 500.000 EUR za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova)

 VAŽNO:

 • Prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a nakon objave natječaja, potrebno provesti postupak nabave sukladno propisima bilo da je riječ o jednostavnoj ili javnoj nabavi
 • Korisnik može putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam koji može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava potpore. Uvjet za isplatu predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama.
 • Ako korisnik dostavlja zahtjev za isplatu predujma obvezan ga je dostaviti u roku od 9 mjeseci, a zahtjev za isplatu konačne/jednokratne rate u roku od najviše 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Rok za prijavu:

Prijave se podnose od 02. siječnja 2020. godine od 12:00 do 28. veljače 2020. godine do 12:00.

NOVI Ravecon logo 200x69px
Sjedište: Ive Paraća 1, Sesvete
Ured: Bjelovarska 38a , Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.